در حال بارگذاری ...

این اثر بدلیل پرداختن به یکی از مباحث بسیار مرتبط با جامعه ی انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر ما بدنبال رفع موانع ایجاد ارتباط انسانی بین مذاهب و ادیان و حتی بین تمام بشر نباشیم یقینا شاهد رشد عصبیت و کینه ورزی خواهیم بود.

 علی اکبری

نویسنده: آیت الله شیخ عفیف نابلسی

چالش های اتحاد و فرهنگ گفتگو

گفتگو بین مذاهب بستری برای انتقال نگاه ها و فهم مشترکات فریقین می باشد که از ثمرات مثبتی همچون ایجاد علقه بین طرفین، داشتن نگاه صحیح و دور از خرافه و افراط به یکدیگر می باشد. دشمنان اتحاد مسلمین سالهاست که برای عدم ایجاد این وحدت دست به اقداماتی زده اند تا گفتگویی مناسب و دور از جدال و کینه بین مذاهب ایجاد نشود، که متاسفانه شاهدیم این اقدام آنان به ثمر نشسته،  تا آنجا که طرفین اصلا حاضر به شنیدن حرف های یکدیگر برای گفتگو کردن نیستند و ارتباطات معمولا به سمت جدال میرود تا گفتگو کردن.

علمای آگاه به زمان از فریقین و دغدغه مند برای حفظ عزت مسلمین همچون علامه شرف الدین، شیخ سلیم البشری، شیخ شلتوت و... دایما این حربه ی دشمن را متذکر شدند و در راستای ایجاد گفتگوی مثبت و دور از جدل بین مذاهب دست به اقداماتی عملی زده اند که  میتواند الگویی  مناسب برای مشکل عصر حاضر باشد.

آیت الله شیخ عفیف نابلسی از جمله علمای لبنانی است که با دغدغه وحدت وتقریب بین مذاهب و ادیان دست به اقداماتی موثر زده اند، که اثر حاضر میتواند به عنوان یکی از خروجی های عملی ایشان در راستای وحدت اسلامی شمرده شود.

نبود گفتگوی مناسب بین مذاهب از دغدغه های نویسنده است که در مقدمه ی کتاب هم بیان میشود: این اثر بدلیل پرداختن به یکی از مباحث بسیار مرتبط با جامعه ی انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر ما بدنبال رفع موانع ایجاد ارتباط انسانی بین مذاهب و ادیان و حتی بین تمام بشر نباشیم یقینا شاهد رشد عصبیت و کینه ورزی خواهیم بود. 

کتاب تحدیات الوحده و ثقافه الحوار که بر گرفته از مجموعه آثار آیت الله نابلسی است در چهار بخش تدوین شده است :

1- مطالب مطرح شده در دیدارها

2- نگرش ها و مواضع

3- مقالات

4- مصاحبه ها

بخشی از متن کتاب :

إن عزة المسلمین وکرامتهم واستقلالهم یتوقف على وحدتهم وکدحهم ونضالهم وجهادهم. أما طریق الخضرع والاستسلام فإنها تبقی المسلمین فی حال من الجزع والعوز والانکسار الدائم. وما نشهده من تحدیات کامة إسلامیة تستوجب العودة إلى الإیمان بالثوابت الجامعة، والسیر من موقع المسؤولیة الرسالیة والإنسانیة فی خط البذل والتضحیة. وأن نکون مؤمنین بأن الإیمان والقوة جنبا إلى جنب هما اللذان یصنعان مستقبل المسلمین.(ص83)

قابل ذکر است که  این اثر به زبان عربی و توسط «دار إیوان» بیروت چاپ شده است.

 
نظرات کاربران