در حال بارگذاری ...

منظور از مخالفان تقریب کسانی اند که در میان اهل سنت و شیعه، تقریب را عملی انحرافی و ساخته و پرداخته رقیب می‌دانند.

حجت الاسلام مهدی مهریزی

منظور از مخالفان تقریب کسانی اند که در میان اهل سنت و شیعه، تقریب را عملی انحرافی و ساخته و پرداخته رقیب می‌دانند. در اینجا به معرفی چهار نفر که اثر مکتوب در این زمینه دارند می‌پردازیم:

1. ناصر القفاری