در حال بارگذاری ...

سرکار خانم نرگس یزدانپور بدلیل اهمیت وحدت اسلامی و جایگاه آن در ارتقاء جامعه و همچنین خلأ آثار قرآنی در این حوزه، اقدام به پژوهشی قرآنی کردند که حاصل آن کتاب مستندات قرآنی نظریه وحدت اسلامی است.

علی اکبری

قرآن آخرین کتاب آسمانی است که به دستور پیامبر اسلام برای رفع مشکلات، مسلمانان باید در کنار عترت، به آن نیز تمسک بجویند. کتابی که به تعبیر امیر بیان علی(ع): «لاتکشف الظلمات الّا به»[1] می باشد. حال سوال این است که چرا برای رفع تاریکی بین مسلمین، که از اختلافات و تفرقه حاصل نیرنگ و خدعه دشمنان اسلام بر مسلمانان وارد شده است، به قرآن این کتاب هادی تمسک نمی جویند و از آن به عنوان فصل الخطاب و اصول حاکم بر زندگی و روابط اجتماعی شان استفاده نمی کنند؟ یقینا اگر ما معتقدین به اسلام، قرآن را سرلوحه خود قرار بدهیم جز رحمت چیزی دیگر بر جامعه ما نازل نخواهد شد، همچنان که  خود نیز فرموده: «ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین»[2]

سرکار خانم نرگس یزدانپور بدلیل اهمیت وحدت اسلامی و جایگاه آن در ارتقاء جامعه و همچنین خلأ آثار قرآنی در این حوزه، اقدام به پژوهشی قرآنی کردند که حاصل آن کتاب مستندات قرآنی نظریه وحدت اسلامی است.

این کتاب در شش فصل مستندات قرآنی نظریه وحدت اسلامی را مورد بررسی و تبیین قرار می دهد:

1- مفاهیم و کلیات

2- اهمیت و عوامل وحدت اسلامی

3- عناصر وحدت اسلامی

4- شیوه ها و ابزارهای وحدت اسلامی

5- آثار و فواید وحدت اسلامی

6- موانع وحدت اسلامی

قسمتی از متن کتاب:

برای رسیدن به وحدت مطلوب راه های مختلفی باید پیموده شود تا امت اسلامی اعتقاد دوباره پیدا کند که رمز موفقیت در یکپارچگی و یکدلی، صفا و صمیمیت است. اما به عنوان راه های عملی، مواردی پیشنهاد میگردد:

1- داشتن سعه صدر و تحمل نظر مخالف

2- مراجعه به قرآن و سنت و عترت رسول خدا که همواره مسلمانان را توصیه به برادری در برابر دشمنان می فرمایند

3- پرهیز از تعصبات خشک و بی منطق

4- آشنایی بیشتر شیعه و سنی از یکدیگر

5- کنترل افراد تند رو که همواره موجب نفاق و تفرقه می گردند

6- .... [3]

قابل ذکر است که این اثر توسط نشرهاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران چاپ و توزیع شده است.

 

[1] نهج البلاغه-خطبه 18

[2] اسراء/82

[3] ص 165 کتاب
نظرات کاربران