در حال بارگذاری ...

اثر حاضر، محصول تلاش فکری و پژوهشی جمعی از فرهیختگان می باشد که به جهت ارائه الگویی دینی از اتحاد اسلامی، در قالب مجموعه مقالاتی ارائه و توسط آقای «محمد پزشکی» در هفت فصل تنظیم و گردآوری شده است.

علی اکبری

مرحوم علامه شرف الدین یکی از مصلحان اجتماعی بزرگ است که از نزدیک استبدادهای داخلی جامعه لبنان و استعمار فرانسه را تجربه کرد، و برای مبارزه با استعمار و هم چنین تقریب بین مذاهب و اتحاد و انسجام بین مسلمین گام های بزرگ و موثری برداشت. ایشان معتقد بودند که با وحدت بین ملل مسلمان و برقراری گفت و گو میان آنان می توان با استعمار مبارزه کرد و سایه شوم آن را از سر جوامع اسلامی رفع نمود. علاوه بر این تنها راه رسیدن به تمدن اسلامی را وحدت اسلامی دانسته و در مقدمه کتاب الفصول المهمه این گونه بیان میدارد: «تنها و تنها با وحدت اسلامی است که اقدامات عمرانی هماهنگ می‌گردد، وسائل ترقی فراهم می‌شود، روح تمدن جلوه می‌کند، فروغ آسایش در آفاق زندگی می‌تابد و یوغ بردگی از گردن همه برداشته می‌شود».

اثر حاضر، محصول تلاش فکری و پژوهشی جمعی از فرهیختگان می باشد که به جهت ارائه الگویی دینی از اتحاد اسلامی، در قالب مجموعه مقالاتی ارائه و توسط آقای «محمد پزشکی» در هفت فصل تنظیم و گردآوری شده است.

1- بررسی زندگی و زمانه علامه شرف الدین

2- مبانی اندیشه سیاسی علامه شرف الدین

3- نگرشی بر فقه سیاسی علامه شرف الدین

4- اصول و شیوه گفتگوی مذهبی در اندیشه شرف الدین

5- الزامات گفت و شنود با تاکید بر اندیشه علامه شرف الدین و امام موسی صدر

6- وحدت سیاسی از دیدگاه علامه شرف الدین

7- وظیفه اسلامی در برابر استعمار نو در اندیشه سیاسی شرف الدین

قسمتی از متن کتاب:

نزاع بین فریقین، نزاعی جزئی و صغروی است، نه در کبرا و مسائل کلی، چنان که ممکن است نزاع در وجوب، حرمت، عدالت و یا فسق کسی باشد و اختلاف در این است که آیا ادله اسلام آن را اثبات می کند یا خیر و اگر همه در وجود یا عدم آن در اسلام تفاهم داشتند و یا همه در آن شک داشتند، بخاری از رسول خدا روایت کرده است که حاکم اگر اجتهاد کند و به واقع برسد، دو اجر دارد و اگر خطاکند، یک اجر دارد.(ص114کتاب، به نقل از کتاب اجوبه مسائل جار الله)

قابل ذکر است که این اثر توسط بوستان کتاب به چاپ رسیده است.
نظرات کاربران