در حال بارگذاری ...

 

 کتاب: حسرت وهراس

 نویسنده: مجید بهستانی

 انتشارات: بسیج دانشگاه امام صادق(ع)

yes خرید اینترنتی

 

درباره کتاب:

کتاب حسرت و هراس تلاشی آغازگونه برای دیدن جزئیات بیشتری از مولفه ها و پیامدهای فرهنگی- اجتماعی پدیده بیداری اسلامی است.این کتاب توسط مجید بهستانی و جواد نظری مقدم و در سه بخش تدوین و تنظیم شده است. بخش اول کتاب با عنوان چیستی تحولات به موضوعاتی از قبیل نشانه های اسلامیت یک پدیده ی اجتماعی و جریان شناسی فکری جنبش های اسلامی و آسیب شناسی اینگونه جنبش ها پرداخته است. در بخش دوم به رسانه ی تحولات و نقش ارتباطات سنتی و مدرن در بیداری اسلامی را مورد واکاوی قرار داده اند. بخش پایانی نیز به آینده ی تحولات و راهبردهای فرهنگی ایران برای بیداری اسلامی و هم چنین به بررسی تکنیک های استفاده از انواع دیپلماسی برای تقویت و صدور جنبش به سایر جهان پرداخته است.

 

قسمتی از متن کتاب:

در مقالۀ پنجم تلاش میشود به پاره ای از این آسیب ها که در صور ت بندی اولیه آن وجود داشته اند و سپس به دنبال آن به وجود آمده اند، اشاره شود. این آسیب ها میتوانند طلاق، مهاجرت، جمعیت، امید به زندگی و اخلاقیات اجتماعی باشند.رسانه ها در دنیای امروز جایگاه خاصی در تأثیرگذاری و شکل دهی به جریان ها و تحولات اجتماعی دارند. همۀ افراد حتی در سطوح بالای اجرا و تصمیم گیری متأثر از تصاویر و نشانه هایی هستند که از سوی رسانه های جمعی بازتولید و منتشر می شوند. به منظور در اختیار داشتن اطلاعات پایه و ضروری دربارۀ چیستی و عملکرد رسانه های مختلف جهان عرب در قبال بیداری اسلامی و انقلاب اسلامی، مقاله ششم نگارش شده است.ص22
نظرات کاربران