در حال بارگذاری ...

 کتاب: اهل سنت ایران

 نویسنده:عبدالظاهرسلطانی

 انتشارات: آراس

yes خرید اینترنتی

 

درباره کتاب:

کتاب اهل سنت ایران فرصت ها وچاش ها  که توسط عبدالظاهر سلطانی تالیف شده است در اصل پایان نامه‌ی دکترای نویسنده است که به زبان عربی نگاشته شده ودر رشته مطالعات اسلامی به دانشگاه امام اَوزاعی لبنان تقدیم شده است. که از دوبخش تشکیل شده است: بخش نخست با عنوان:بافت سیاسی، اجتماعی وفرهنگی اهل سنت ایران وبخش دوم با عنوان:نقش اهل سنت در نظام سیاسی، فرهنگی واقتصادی کشور آمده است.

 

قسمتی از متن کتاب:

جماعت دعوت واصلح ایران در تمام استان های سنی نشین وجود دارد ،ولی میزان فعالیت وگستره ی نفوذ متفاوت است؛در استان های غربی سه گانه(آذربایجان غربی، کردستان وکرمانشاه)پیروانش بیشتر است.پس از ان در هرمزگان، فارس، خراسان رضوی وجنوبی،و... حضور دارند. دربرخی از شهرها مانند تهران، شیراز، بندرعباس و...دفتر و مرکز دارند.در بعضی از شهرها مثل سراوان، تربت جام، زهدان، روانسر و... مرکز قرآنی وحوزه علمیه دارند.
نظرات کاربران