در حال بارگذاری ...

 کتاب: تاثیرانقلاب اسلامی ایران بر کشورهایاسلامی

 نویسنده: محمدباقر حشمت زاده

انتشارات: پژوهشگاه فرهنگ واندیشهانقلاباسلامی

yesخرید اینترنتی

 

درباره کتاب:

در این کتاب با دو متغیر روبه رو هستیم؛ انقلاب اسلامی ایران به عنوان متغیر مستقل و کشورهای مسلمان، متغیر وابسته اند. دغدغه کتاب حاضر این است که تأثیرات متغیر مستقل را در متغیرهای وابسته شرح و اثبات کند.
این کتاب دارای طرح تحقیق، مقدمه، هفت فصل و جمع بندی است. از عناوین فصل های این نوشتار می توان به «انقلاب اسلامی و کشورهای عربی آسیا»، «انقلاب اسلامی و کشورهای عربی آفریقا»، «انقلاب اسلامی و کشورهای آفریقای سیاه» و «انقلاب اسلامی و کشورهای افغانستان و آسیای مرکزی» اشاره کرد. مباحث «انقلاب اسلامی و ترکیه»، «انقلاب اسلامی و کشورهای شبه قاره هند»، «انقلاب اسلامی و کشورهای جنوب شرقی آسیا» و «جمع بندی و نتیجه گیری» از دیگر عنوان های این کتاب به شمار می روند.
 

 

قسمتی از متن کتاب:

فصول هفت گانه ماهیتی جغرافیایی دارند. در واقع به لحاظ مشترکات جفرافیایی و فرهنگی، جهان اسلام به هفت منطقه تقسیم و مطابق منابع و مدارک گردآوری شده، بازتاب انقلاب اسلامی در هر حوزه مورد تجزیه و تحلیل واقع شده و استنتاج به عمل آمده است. در هر منطقه نیز با توجه به میزان مدارک، کشورهایی به طور خاص مورد بررسی واقع شده و تأثیر انقلاب اسلامی در آن جا مورد توجه قرار گرفته است.
نظرات کاربران