در حال بارگذاری ...

 کتاب: رویارویی غرب معاصرباجهاناسلام

 نویسنده:احمد متقی

انتشارات: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه‌انقلاب اسلامی

yesخرید اینترنتی

 

درباره کتاب:

این کتاب با انگیزه بررسی نظریه پردازی های مختلف پیرامون تعارض، ستیزش، مقابله و یا اشکال دیگری از جهت گیری سیاسی و استراتژیک کشورها بر اساس نشانه های رفتاری به چاپ رسیده است. 
نویسنده تلاش کرده تا با نگارش فصول چهارگانه کتاب نشانه های رفتاری کشورهای جهان غرب و واحدهای سیاسی خاورمیانه را مورد توجه قرار دهد. 
کتاب حاضر دارای چهار فصل است:
فصل اول: بررسی مبانی فرهنگی و هنجاری غرب معاصر
فصل دوم: استراتژی جهان غرب در برخورد با جهان اسلام
فصل سوم: شاخص ها و عناصر تشکیل دهنده اسلام سیاسی
فصل چهارم: سازوکار و فرایند مقاومت اسلام سیاسی در برابر تهدیدات غرب

 

قسمتی از متن کتاب:

در مقدمه آمده است: تا کنون رهیافت های تبیین کننده روابط جهان غرب با دنیای اسلام بر اساس قالب ها و شاخص های فلسفی ارائه می شد. بسیاری از ادبیات سیاسی موجود که تبیین کننده روابط غرب و جهان اسلام است، براساس «استراتژی کلان» تنظیم شده اند. چنین رهیافت هایی منجر به ظهور نشانه هایی از تعمیم مسائل فرهنگی به موضوعات ایدئولوژیک و استراتژیک شده است. 
به طور کلی، ادراکات در جهت گیری و کنش سیاسی به عنوان زیربنای رفتاری کشورها تلقی می شود. زمانی که طیف گسترده ای از ایستارها و تصورات ذهنی با واقعیت های عینی ترکیب شوند، شکل خاصی از ادراکات سیاسی و ایدئولوژیک به وجود می آورند. بنابراین، پژوهش موجود با روش استقراری انجام گرفته و نشانه های تعارض یا همکاری به عنوان گروه شاهد محسوب می شود. تاریخ سیاسی و فرایند های رفتاری کشورها در نظام بین الملل می توانند تعیین کننده الگوهای جدال یا همکاری تلقی شوند.
نظرات کاربران