در حال بارگذاری ...

 کتاب: شیعیان‌عرب،مسمانان فراموش‌‌‌ شده

 نویسنده: رندرحیم فرانکه-گراهامای فولر

مترحم:خدیجه تبریزی

انتشارات: موسسه شیعه شناسی

yesخرید اینترنتی

 

درباره کتاب:

نگارنده در این کتاب به منظور تحلیلی از خصوصیات و نقش شیعیان عرب در سیاست، جامعه و مذهب در خاورمیانه ی معاصر، در چهار فصل آغازین به بررسی وضعیت عمومی و معضلات شیعیان دست می زند. پنج فصل بعدی کتاب، شامل مطالعات موردی درباره ی کشورهای عراق، لبنان، کویت، بحرین و عربستان سعودی بوده و بر مبنای این استنباط به نگارش درآمده که جامعه ی شیعی یک پارچه نیست و درون جامعه ی شیعی هریک از کشورهای یاد شده، نیز بین جوامع شیعی در کشورهای مختلف، تفاوت هایی وجود دارند. در دو فصل پایانی کتاب نیز روابط متقابل شیعیان و غرب و نتایج حاصل از آن، بررسی می شود. به تصریح نگارنده: "تشیع به هیچ وجه ذاتا با غرب، دشمنی ندارد.

 

 

قسمتی از متن کتاب:

شیعیان به گونه های مختلف درباره ی غرب می اندیشند و این امر به عوامل ذیل بستگی دارد:
1- جهت گیری سیاسی فرد
2- نگرش غربیان درباره ی شیعیان
3- میزان حمایت غرب از حکومت هایی که شیعیان را سرکوب می کنند. افزون بر این، عواملی که دیگر اعراب و مسلمانان را تحت تاثیر قرار می دهند (از جمله مساله ی اعراب و اسرائیل و برداشت غرب از اسلام) بر شیعیان نیز اثر خواهند داشت. برای مثال در کویت، شیعه و سنی (حتی اسلام گرایان) بر این نکته اتفاق نظر دارند که حضور نظامی آمریکا برای امنیت کویت در مقابل عراق، امری ضروری است".
نظرات کاربران