در حال بارگذاری ...

 کتاب:سیری درتفکراسلامی

 نویسنده:محمدصفرجبرائیلی

 انتشارات:پژوهشگاه فرهنگ واندیشه انقلاب اسلامی

yes خرید اینترنتی

 

درباره کتاب:

انحطاط وعقب افتادگی جامعه مسلمانان در قرن های اخیر درکنارپیشرفت های هرچند برخی با تشخیص ناصحیح ودرمان ناصواب وتاثیر از عوامل بیرونی از جمله استعمارغرب، به ویژه دست پیدا وپنهان استعمارانگلیس راه افراط وتفریط پیموده ودچار تجددوغرب زدگی یا جمودوقشری گری شدند.

 

قسمتی از متن کتاب:

کتاب سیری در تفکر کلامی معاصر با هدف شناخت طلاب و دانشجویان عرصه کلام و اندیشه از جریان های فکری - کلامی، شخصیت ها و متفکران نامدار و تأثیرگذار آنها در دو قرن اخیر به نگارش درآمده است، این مباحث در پیش درآمد و سه بخش سامان یافته است.

پیش درآمد شامل کلیات بحث، از جمله تبیین حدود زمانی و مکانی تحقیق، نقش تفکر شیعی در این مقطع و جریان های پیش آمده در آن همراه با تعریف و تبیین مصادیق و ویژگی های مربوطه است. در بخش اول بحث در منطقه عرب جهان اسلام، به ویژه مصر مطرح می شود که به تفصیل از بنیان گذار و شخصیت تأثیرگذار آن سیدجمال الدین اسدآبادی سخن گفته شده است. 

بخش دوم عهده دار بحث از شبه قاره هند است که از سه فصل شخصیت ها، جنبش ها، جریان ها و مکاتب و مدارس تشکیل شده است.

بخش سوم مربوط به تفکر معاصر در ایران است که در سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است. 

در تمام اثر سعی شده است در کنار امتیازات، کاستی ها و نقایص شخصیت ها و جریان ها نیز گزارش شده و علل و عوامل فراز و فرود جریان و ابزار و اظهار دیدگاه های خاص نیز تحلیل شود.
نظرات کاربران