در حال بارگذاری ...

 کتاب: سیری دراندیشه سیاسی غرب

 نویسنده: حمیدرضا عنایت

 انتشارات: امیر کبیر

yes خرید اینترنتی

 

 

 

درباره کتاب:

موضوع این کتاب بررسی و سنجش اندیشه هایی است که زمینه جنبش سیاسی ملت های عرب را در زمان ما فراهم کرده است. پیدایی و باروری این اندیشه ها نزدیک به یک قرن و نیم – از حمله ناپلئون به مصر تا حدود جنگ جهانی دوم- زمان گرفت و چارچوب زمانی پژوهش ما نیز همین دوره است.
نام عرب ملت های بسیاری را دربر می گیرد ولی در این کتاب، ما بیشتر به مصر و آن بخش از شام (یا به اصطلاح نویسندگان اروپایی «سوریه جغرافیایی») که امروزه به نام سوریه و لبنان شناخته شده است نظر داشته ایم.
در این باره که چرا مصر و شام پیشگام جنبش عرب بوده اند در بخش نخست کتاب سخن خواهیم گفت، ولی بررسی این جنبش را از آن رو با حمله ناپلئون به مصر آغاز کرده ایم که این کشور پیش از سرزمین های دیگر عرب با غرب پیوستگی یافت و به خود آمد.
روش اساسی کار ما در این کتاب، ضمن اشاره هایی به زمینه اجتماعی و اقتصادی مسائل، بررسی اندیشه هاست نه نقد آنها، و این روش از آن رو ضرورت داشته است که بسیاری از اندیشه های گرانی که از آنها سخن خواهیم گفت در ایران ناشناخته یا کم شناخته بوده اند. با این حال، هر گاه عقایدی که موضوع بحث بوده و با تاریخ اندیشه اجتماعی و سیاسی ایران مناسبتی داشته است، به اجمال به نقد آنها پرداخته ایم.

 

قسمتی از متن کتاب:
اینکه چطور می شود انسان هایی در یک کشور یا گاها در یک شهر زندگی کنند ولی در عین نزدیکی بدن ها، تصویری غیر واقعی از یکدیگر داشته باشند خودش مساله ای مهم و در جای خود قابل تامل است اما آنچه توانسته تصویر واقعی تری از هموطنان و همشهریان با یکدیگر ایجاد کند و صمیمت ها و همدلی ها را بیشتر کند، ارتباط بدون پیش فرض و صادقانه بوده است و بس. کتاب مذکور خاطراتی است از کسانی که بدون ذهنیت خاصی با برادران اهل سنت تعامل داشته اند که می تواند تصویر ذهنی و دور از واقع شما را نسبت به آنان عوض کند.

 
نظرات کاربران