در حال بارگذاری ...

سیر مطالعاتی وحدت اسلامی وجریان ها وجنبش های سیاسی-اجتماعی جهان اسلام
 

وحدت اسلامی و جریان هاو جنبش های موجود در جهان اسلام از جمله موضوعات مهمی است که یقینا عدم آشنایی با آن، نتایج مطلوبی را در فعالیت های تمدنی بدنبال نخواهد داشت. از طرفی برای آشنایی با این دو موضوع جهت گرفتن خروجی کابردی و تحلیلی نیاز به کتاب هایی داریم، تا از کلی گویی و بیان مطالب کتابخانه ای صرف اجتناب کرده، و به مخاطب را به سطح راقی از مسائل برساند.

 

در راستای این دغدغه دو سیر مطالعاتی ناظر به وحدت اسلامی و جریان ها و اتفافات مهم در جهان اسلام را با رعایت نکات زیر آماده کرده ایم:

  • 1)استفاده از منابع به روز: سعی بر آن شده است تا کتاب هایی انتخاب شود که در بازار مطالعات به روز نگاشته شده است، و اکثر کارشناسان آن حوزه آن را تایید و توصیه می کنند.
  • 2)کیفیت کتاب: کتب نام برده شده از میان دیگر کتاب ها با بررسی نسبت به اتقان مطالب، منابع مورد استفاده کتاب، و هم چنین کابردی و ناظر به میدان بودن مطالبش در کنار طرح مباحث نظری، انتخاب شده اند. سابقه نویسنده در خصوص موضوعات از دیگر ملاک های بررسی کیفیت کتاب بوده است.
  • 3)آزمون و خطا: اکثر کتب ذکر شده در سیر مطالعات قبلا در سلسله حلقات مطالعاتی در میان دانشجویان و طلاب علاقه مند به مباحث جهان اسلام، به بررسی و مباحثه گذاشته شده است، که به اعتراف اکثر شرکت کنندگان از میان دیگر کتاب ها برای شروع و رسیدن به چارچوب ذهنی مناسب، جهت تحلیل و تحقیق در وادی اتفاقات جهان اسلام   بسیار مناسب است. 
 
وحدت اسلامی
_______________

الف ) سیر مطالعات وحدت اسلامی از سه سطح با توجه به عناوین زیر  تدوین شده است :

1) وحدت اسلامی، راهکار ها و موانع

2) وحدت اسلامی از نگاه رهبران انقلاب

3) وحدت اسلامی در سیره اهل بیت (علیهم السلام)

4) جریان شناسی وحدت اسلامی در حوزه

5) بررسی واژگان شبهه برانگیز
نظرات کاربران