در حال بارگذاری ...

کتاب «امت اسلامی» حاصل نشست های استاد حسن رحیم پور ازغدی است که در راستای پاسخ به شبهات موجود به وحدت اسلامی از جانب مخالفین، براساس نظرات رهبر انقلاب برگزار شده است.

علی اکبری

عدم فهم درست و متعصابه و هم چنین تفریط در مساله وحدت موجب بد نشان داده شدن اهمیت آن و هم چنین ایجاد موانع زیاد در مسیر تحققش می شود. برای حل این مشکل باید از طرف دو طیف مخاطبین دو اتفاق بیافتد:

1- مواجهه با مساله بدور از پیش فرض ها و تعصبات، جهت فهم دقیق مساله و بعد از آن پرداختن به نقدها. چرا که بدون فهم دقیق و برداشت با مسبوقات ذهنی عاقبتی جز اتهام و تندروی نخواهد داشت، و اساسا گرهی از کار باز نمی کند.

2- تبیین دقیق نظریات و مسائل مطرح شده در موضوع وحدت اسلامی، و هم چنین پاسخ به شبهات مطرح شده در این خصوص، از وظایف مهمی است که باید فعالین این عرصه به آن اهتمام ویژه داشته باشند، و از کلی گویی فاصله بگیرند.

کتاب «امت اسلامی» حاصل نشست های استاد حسن رحیم پور ازغدی است که در راستای پاسخ به شبهات موجود به وحدت اسلامی از جانب مخالفین، براساس نظرات رهبر انقلاب برگزار شده است و آنگونه که در کتاب نیز بیان کرده اند، دیگر به فواید و ضرورت وحدت اشاره ای نکرده اند.

این کتاب در پنج گفتار با عناوین زیر، کار شده است:

1- رحمت وحدت

2- مذهب وحدت

3- اهل سنت، اهل محبت

4- وحدت امت اسلام

5- دشمنان وحدت

قسمتی از متن کتاب:

گاهی مشاهده می‌شود افرادی می‌خواهند دیگران را شیعه کنند ولی خودشان شیعه نیستند. خیلی از افرادی که میخواهند بقیه را به زور شیعه کنند و فحش های ناموسی به سایر مذاهب می دهند، خودشان شیعه نیستند و کلی خلاف شرع در زندگیشان دیده می شود، اما تشیع را به عنوان نوعی تعصب مطرح می‌کنند. وقتی تشیع یک تعصب شد تسنن هم یک تعصب دیگر میشود و بدیهی است که دو جریان تعصبی اصلاً به دنبال حقیقت نخواهند بود و فقط هرکدام قصد دارد که خودش را برای دیگری اثبات کند و بر دیگری ریاست داشته باشد.(صفحه 35 کتاب)

قابل ذکر است که این کتاب توسط نشر «نهضت نرم افزاری» وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی چاپ و روانه بازار شده است.
نظرات کاربران