در حال بارگذاری ...

تأکید مکرر این فرد روحانی بر حمایت سخاوت‌مندانه حکومت‌های سنی از اهل سنت ایران و آکندن مستمر حساب بانکی سنی‌ها از دلار، با توجه به آشکارگی ماهیت افترایی آن نه یک توصیف دارای مبنای واقعی...

خانم دکتر فروز رجایی‌فر

این روزها و در شرایطی که دست شوم فقر و بیکاری و سقوط حیرت‌انگیز ارزش پول ملی و پرش لحظه‌ای قیمت‌ها و اژدهای کرونا، گلوی ملت ما را فشرده و خانواده‌ها در غم معیشت و درد بیکاری و افسردگی جوانان می‌سوزند، کلیپی در مناطق اهل سنت دست به دست می شود که در آن یک روحانی در قامت کارشناس شبکه داخلی "ولایت" با شور و هیجان خاصی از خطر خزنده اهل سنت و رفاه و هجوم اقتصادی آنان به منابع و گلوگاه‌های تجاری ایران و خیز آنان برای تصرف تهران و مشهد و حمایت ممالک آن‌سوی آب‌ها از آنان سخن می‌گوید و...!

اولا به عنوان یک دلبسته دینداری بسیار متأسفم که ارمغان مهرآمیز و آسمانی پیامبر رحمت(ص) این گونه نامسئولانه هزینه هویت‌بازیهای هوس‌آلود و نازل دنیوی می‌شود و با تبدیل دین به مایه تنافر و تضعیف انسجام اجتماعی، توجیه آماده و مقبول برای دین‌ستیزان فراهم می‌کنند!

دوم اینکه تأکید مکرر این فرد روحانی بر حمایت سخاوت‌مندانه حکومت‌های سنی از اهل سنت ایران و آکندن مستمر حساب بانکی سنی‌ها از دلار، با توجه به آشکارگی ماهیت افترایی آن نه یک توصیف دارای مبنای واقعی، بلکه نوعی آدرس دادن و اگر کارکردی داشته باشد، محبوب سازی ممالک خارجی و تصویر آنان به عنوان حامیان مرزنشینان سنی و تمهید نفوذ آنان در استان‌هایی است که در انتهای جدول توسعه قرار دارند!

شاید کسانی این اظهارات را صرفاً نوعی رقابت خام مذهبی و بی‌اهمیت بانگارند؛ اما واقعیت این است که با توجه به یافته‌های روانشناسی سیاسی و عادت ذهن به تداعی و شبیه‌سازی و تعمیم، این اظهارات و پخش آن در یک شبکه داخلی تحت نظارت حکومت، به پای همه روحانیون و حکومت نوشته می‌شود و برای اتحاد و انسجام ملی، سمّی مهلک و خوره‌ای بنیان‌افکن است!

جامعه اهل سنت ایران، از ناپختگانی که غرور قدرت، دین خدا را تا حد ابزار تبعیض و نزاع در نظرشان تقلیل داده است، توقعی ندارند؛ اما از همه آگاهان و شخصیت‌ها و احزاب دغدغه‌مند  توسعه و انسجام ایران و همه نمایندگان مجلس مخصوصاً فراکسیون اهل سنت انتظار دارد در برابر این نفرت پراکنی‌های هویتی که مصداق بارزی از خشونت محسوب می‌شود، سکوت نکنند تا آبروی دین و مذهب و الزامات همبستگی و شکوفایی کشور بیش از این قربانی خامی و بدخواهی متعصبان ناتوان از درک فضایل اجتماعی و پیچیدگی‌های همزیستی نشود!
نظرات کاربران