در حال بارگذاری ...

بهترین نشانه اسلام همان وحدت بین مسلمین است. اسلام همه چیزهای دیگر را ملغا کرده است. اگر انسانهایی مسلمان شدند و زبانشان مختلف است، اختلاف زبان نباید موجب دوگانگی شود. اگر از حیث منطقه جغرافیایی یا سکونت مختلفند... همین که مسلمان شدند، اسلام همه آنها را با یک چشم مینگرد و به مسلمانان امر می کند که همه شما برادرید.

آیت الله سید روح الله خاتمی

دعوت اولیه اسلام به توحید است: قولوا لا اله الا الله تفلحوا. پیامبر اسلام وقتی که برای هدایت خلق برانگیخته میشود، اول مردم را به خداپرستی و رسالت خودش که -منشأ سعادت دنیا و آخرت است- می خواند. دعوت مهم اسلام دعوت به وحدت بین مسلمین است. طبق آیات فراوانی از قرآن، اسلام و تمام مسلمین یک بدن واحد هستند. خداوند می فرماید: «واعتصموا بحبل الله جمیعا».ِ

اسلام دعوت میکند که همۀ مسلمین در زیر توحید و تمسک به دین مقدس اسلام، برادر و برابر و غمخوار یکدیگر باشند و خلاصه به تمام معنا وحدت بین آنها باشد.

بهترین نشانه اسلام همان وحدت بین مسلمین است. اسلام همه چیزهای دیگر را ملغا کرده است. اگر انسانهایی مسلمان شدند و زبانشان مختلف است، اختلاف زبان نباید موجب دوگانگی شود. اگر از حیث منطقه جغرافیایی یا سکونت مختلفند، مثلاً یکی از اهل شرق است و یکی اهل غرب، یکی اروپایی و دیگری آسیایی، همین که مسلمان شدند، اسلام همه آنها (آسیایی، اروپایی و آفریقایی)را با یک چشم مینگرد و به مسلمانان امر می کند که همه شما برادرید.

اسلام قومیت، عشیره و ملیت و... را ملغا کرده و گفته است که ملاک وحدت و یگانگی فقط عبارت است از اسلام.

انقلاب اسلامی ما از آنجا که مبتنی بر اسلام است، از اولی که شروع شده است سعی و کوشش بر ایجاد الفت و محبت و یگانگی بین مسلمین داشته است؛ کما اینکه دشمنان انقلاب هم درست در مقابل این مسأله سعی وکوشش کردند که به اختلافات دامن بزنند. اختلاف نژادی، اختلاف زبانی، اختلاف مذهبی و شیعی و سنی، لر، ترک، فارس را دشمنان ما می خواهند تا منشأ اختلافات دیگر قرار بدهند. مثلاً به لر می گویند توارتباط با ترک نداری، باید جدا باشی و به ترک این طور تلقین میکنند که تو با فارس جدایی، ملیت تو با ملیت فارس فرق دارد و هکذا شیعه نسبت به سنی و سنی نسبت به شیعه. خلاصه اینکه دشمن میخواهد از هر جنبه اختلاف صوری که باشد، استفاده کند تا پراکندگی و جدایی بین مسلمین ایجاد کند؛ چون میداند که تمام سعادت دنیا و آخرت مسلمانان مدیون اتحاد و وحدت آنهاست و تمام بدبختیهای جامعه اسلامی به این است که تفرق و تشتت و دوگانگی بین آنها موجود باشد.

بنابراین سعی و کوشش انقلاب اسلامی از اول به این بوده که همه امتیازات بی اساس را ملغـا کند و بگوید ما همه برادریم. اسلام می خواهد که شرقی و غربی، کرد و بلوچ فارس و ترک و... همه اینها در زیر یک پرچم واقع بشوند و در راه اسلام و تامین سعادت خود قدم بردارند.

دشمن میخواست که با ایجاداختلاف، انقلاب اسلامی ما را، که اسلام حقیقی است از بین ببرد، ولی بحمد الله تعالی در نتیجه بیداری ملت ما، بیداری همه قشرها همه مذاهب اسلامی و همۀ زبانهای اسلامی، روزبه روز اسباب وحدت و یگانگی بین مسلمانان محکمتر و بیشتر می شود. خداوند تبارک و تعالی به همۀ ما و شما توفیق بدهد که در این راه، یعنی در راه تحکیم پایه های وحدت و کنار گذاردن همه چیزهایی که موجب تفرق می شود زیر پرچم مقدس اسلام و در راه اسلام قدم برداریم. هیچ فرقی بین ترک و فارس، شیعه و سنی نیست، همه برادرند. همان طوری که خداوند تبارک و تعالى می فرماید: «انما المومنون اخوه فاصلحوا بین اخوکم». همه مومنین برادرند و همه باید سعی کنند که بین خودشان را اصلاح و سازش بکنند دوگانگیها را از بین خودشان رفع بکنند.

یادنامه خاتمی، مجموعه مقالات...، ص802-803
نظرات کاربران