در حال بارگذاری ...

 

در طول تاریخ همواره علمای اسلام به پاسداری از اسلام و ارتقاء سطح زندگانی مسلمین به حل مشکلات و مبارزه با معاندین و هرگونه انحراف پرداختند.
از جمله مشکلات جامعه‌ی اسلامی در دوران معاصر تسلط اجانب بر ملل اسلامی و زیر دست واقع شدن مسلمین است! رجل بصیر این دین با زبردستی و چیره نظری به دنبال یافت ریشه‌ی مشکل و حل آن برآمدند. از جمله مشکلات مبنایی که یکی از علل ضعف مسلمین و سوء استفاده‌ی اجانب شده، تفرقه و عدم وحدت است!
اما تفرقه تخم و بذر فتنه‌ای بود که اجانب آن را در میان ملل اسلامی بارور ساختند و این فتنه را در سطوح مختلف مذهبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی و... گسترش دادند.
از مبارزین عرصه‌ی تفرقه در عصر مشروطه آیت‌الله مدرس است. وی در جلسات و محافل مختلف از قشر مردمی گرفته تا مسئولین چه بین‌المللی و چه داخلی به گوشزد و مهار چنین انحرافی پرداخته است.


برای مطالعه‌ی بیشتر در این عرصه و فهم نظریات و گفتمان‌های ایشان می‌توانید به جزوه‌ی (آیت‌الله مدرس، اتحاد و همبستگی) که از قسمت ضمیمه قابل دانلود می‌باشد مراجعه فرمایید.

 
نظرات کاربران