ترانه های زیر گلچینی از ترانه های اندونزیایی می باشد که در مدح پیامبر اعظم (ص) سروده شده است.