جزوه «وحدت یعنی برادری»، حاوی مجموعه سخنان رهبر معظم انقلاب در مورد وحدت اسلامی است. این جزوه به همت کانون قرآن و عترت دانشگاه سیستان و بلوچستان و جنبش عدالتخواه دانشجویی کشور تولید شده است.

 « امروز هر حرکت تفرقه آمیز در دنیای اسلام، گناهی تاریخی است. آنان که عنودانه گروههای عظیمی از مسلمین را به بهانه های واهی تکفیر می کنند، آنان که با گمانهای باطل به مقدسات فرقه هایی از مسلمین اهانت می کنند، چه بدانند و چه ندانند مجرمانی به شمار می روند که تاریخ اسلام و نسلهای آینده از آنان با نفرت یاد خواهد کرد و آنان را مزدوران دشمن غدار خواهد دانست.»  (رهبر معظم انقلاب8 / 10 / 85)  جزوه «وحدت یعنی برادری»، حاوی مجموعه سخنان رهبر معظم انقلاب در مورد وحدت اسلامی است. این جزوه به همت کانون قرآن و عترت دانشگاه سیستان و بلوچستان و جنبش عدالتخواه دانشجویی کشور تولید شده است.