آن کسی که می گوید اهل سنت مخالف و دشمن اهل بیت هستند دروغ محض می گوید. مسلمانان نباید شایعاتی که می گوید اهل سنت مخالف اهل بیت «ع» هستند را باور کنند. باید گوش به فرمان علما و مراجع تقلید باشند نه آدم های مغرض و معاند.

 مولوی عبدالرحمان عارفی، امام جمعه شهرستان نگور در استان سیستان و بلوچستان، معتقد است که بعد از پیامبر «ص»، حضرت زهرا «س» بالاترین مقام را داراست. با ایشان درباره محبت و جایگاه حضرت زهرا «س» نزد اهل سنت به گفتگو نشستیم:  محبت پیامبر به حضرت زهرا از سایرین بیشتر بود فاطمه الزهرا «س» دختر محبوب پیامبر «ص» است. محبت پیامبر «ص» بر حضرت زهرا «س» از سایرین بیشتر بود. در روایات آمده که وقتی نبی اکرم «ص» به مسافرت تشریف می بردند، آخرین نفری که با او خداحافظی می کردند، فاطمه الزهرا «س» بود. وقتی هم که از سفر برمی گشتند، فاطمه «س» اولین نفری بود که پیامبر «ص» با او دیدار می کردند. پیامبر اکرم «ص» می فرماید: «فاطمه بضعة منّی» یعنی فاطمه پاره تن من و تکه ای از من است. محبت از این بالاتر وجود ندارد که کسی بگوید فلانی پاره تن من است. همچنین در بسیاری از روایات نقل شده پیامبر «ص» می فرماید که هرکس او را اذیت کند، مرا اذیت کرده و کسی که به او راحتی رساند مانند این است که به من راحتی رسانده است. پیامبر اسلام «ص» همچنین نسبت به اولاد ایشان و حسنین محبت داشتند.  اهل بیت کانال انتقال دین به ما   در حدیثی که در منابع طرفین شیعه و سنی وجود دارد، پیامبر اسلام «ص» می فرماید که من از این دنیا می روم و در میان شما دو چیز باقی می گذارم که اگر به آنان متمسک بشوید به هیچ عنوان گمراه نخواهید شد. آن دو چیز کتاب الله و اهل بیت من است. این روایت را صحیح بخاری و صحیح مسلم از جناب ابن ارقم روایت می کنند. اهل بیت «ع» کسانی هستند که دین پیامبر «ص» از کانال آنها به ما می رسد. حضرت زهرا «س» هم مادر اهل بیت «ع» است. بعد از پیامبر «ص» بالاترین مقام از آن حضرت زهرا «س» است. ایشان دختر پیامبر «ص» و مادر حسن و حسین «ع» است. اگر حسن و حسین «ع» نمی بودند، اسلام به دست ما نمی رسید. مسلمانیِ امروز ما از برکت خون آنهاست.  لذا محبت اهل بیت «ص» جزو ایمان فرد فردِ مسلمانان است. هرکسی که ادعای اسلام می کند و شهادتین را می خواند، بایستی محبت اهل بیت را داشته باشد. این از لوازمات مسلمانی است. اگر در نماز بر اهل بیت «ع» سلام ندهیم، نماز صحیح نیست.  حرف دروغ گویان را باور نکنید!    آن کسی که می گوید اهل سنت مخالف و دشمن اهل بیت هستند دروغ محض می گوید. هیچ مسلمان سُنّی اسم دشمن خود را روی فرزندش نمی گذارد. در جهان اسلام، مسلمانی به اسم قارون، فرعون و نمرود نداریم. اما میان اهل تسنن نام هایی مانند علی، محمدعلی، احمدعلی، رضا، حسن، حسین، تقی، زهرا، فاطمه، زینب و سایر اسامی اهل بیت «ع» فراوان است. در همین هفته گذشته موضوعی که من در نماز جمعه بیان کردم لزوم محبت اهل بیت «ع» بود. آنهایی که می خواهند بین مسلمین تفرقه ایجاد کنند، بدانند که برادران شیعه و سنی آنچنان با هم پیوند خورده اند که کسی نمی تواند با شایعات دروغ بین آنان تفرقه ایجاد کند. مسلمانان باید بیدار باشند. نباید شایعاتی که می گوید اهل سنت مخالف اهل بیت «ع» هستند را باور کنند. باید گوش به فرمان علما و مراجع تقلید باشند نه آدم های مغرض و معاند.