اهل سنت نیز به شدت به ایشان ارادت داشته و محبت این بزرگوار را در دلهایشان جای داده اند. آنان محبت اهل بیت را وظیفه شرعی خود و جزئی از اسلام خود می دانند

 هیچ کس نمی تواند ادعا کند که محبت اهل بیت فقط در میان شیعیان وجود دارد و بس. اهل سنت نیز به شدت به ایشان ارادت داشته و محبت این بزرگوار را در دلهایشان جای داده اند. آنان محبت اهل بیت را وظیفه شرعی خود و جزئی از اسلام خود می دانند. در پرونده ای که نشریه الکترونیکی اخوت برای تبیین جایگاه حضرت زهرا «س» نزد اهل سنت مطالب زیر آمده است:   حضرت زهرا «س» در منابع اهل سنّت   شعرای اهل سنت درباره حضرت زهرا «س» چه می گویند؟   خود را گدای حضرت زهرا می دانم!   خدا می داند بیشتر از شما فاطمه داریم!   دروغگویند آنهایی که اهل سنت را مخالف اهل بیت می دانند!   مولوی فرهمند: حضرت زهرا بهترین الگوی زن مسلمان