صراحتا و بدون مجامله، انقلاب اسلامی ایران این روزها در بدترین شرایط منطقه ای خود قرار دارد. انقلابی که الهام بخش مظلومان و مسلمانان جهان بود با دسیسه دشمنان و کوتاهی دوستان، امروز در شرایطی است که در زبان بسیاری از مخاطبان، متهم به بی صداقتی و دو رویی شده است!

صراحتا و بدون مجامله، انقلاب اسلامی ایران این روزها در بدترین شرایط منطقه ای خود قرار دارد. انقلابی که الهام بخش مظلومان و مسلمانان جهان بود با دسیسه دشمنان و کوتاهی دوستان، امروز در شرایطی است که در زبان بسیاری از مخاطبان، متهم به بی صداقتی و دو رویی شده است!  مخاطبان انقلاب ما از همان ابتدا سه دسته بودند. دسته ای بدبین که مخالف سرسخت ما بودند که شامل غربگرایان و جریانات افراطی وهابیت می شد. دسته ای خوش بین که بخش زیادی از اسلامگرایان و جریانات ملی گرا را شامل می شد. دسته ای پرتعداد نیز در میانه قرار داشتند یعنی نگاهی خوش بینانه همراه با شک و شبهه و تردید به ما داشتند. دشمن سعی داشت از همان ابتدا، بر شکاف های قومی و مذهبی باقیمانده از تاریخ قدیم و معاصر سرمایه گذاری کند و مرددین را به سوی بدبین ها بکشاند.  ژئوپلتیک اسلامی به یکباره از فضای عربی به ایرانی منتقل شده بود و ایران نیز دارای اکثریت شیعه بود و اینها زمینه ایجاد تردید و بدبینی را مستعد ساخته بود. همراهی جدی ایران با فلسطین و جریان مقاومت، آب پاکی را بر دستان دشمن ریخت ولی آنها هر لحظه مترصد فرصت بودند.  پس از حمله آمریکا به عراق و روی کار آمدن شیعیان که اکثریت این کشور بودند، دشمن سعی کرد چنین القاء کند که انقلاب ایران اینک درصدد گسترش نفوذ شیعه در منطقه است! این نوع تحلیل ها خصوصا پس از بحران سوریه بیش از گذشته رواج یافت و اثر پذیرفت.  با اینکه نه دولت سوریه دولتی اسلامگرا بود و نه مخالفان مسلح، نمایندگان معارضان واقعی مردم سوریه محسوب می شدند ولی با این روایت طائفی و مذهبی که ایران، حزب الله و دولت سوریه بعنوان شیعه دارند بخشی از مردم سوریه که سنی هستند را می کشند، احساسات مذهبی اسلامگرایان در سراسر جهان تحریک شد و زمینه عداوت های مذهبی با این نقشه خباثت آلود دشمن بالا گرفت.  این موج هنوز زنده بود که حمله داعش به عراق صورت گرفت. بر خلاف تصور رایج ما، بخشی از مسلمانان جهان همانطور که النصره را مجاهدان مدافع مردم سوریه در مقابل لولویی بنام بشار می دید، داعش را نیز مجاهدانی در مقابل لولویی بنام مالکی دید و دشمن هم سعی کرد تئوری همدستی ایران و آمریکا را تقویت نماید تا جایی که در همین مدت کوتاه چندین مقاله با این مضمون که شیطان بزرگ حالا برادر بزرگ ایران شده است نگاشته شد!!  آری! همه مسلمانان امروز اذعان دارند که ایران در حال تبدیل شدن به قدرتی بزرگ و پیشرفته است. اما آیا ما نیز قرار است چهره ای همچون قدرتهای دنیا داشته باشیم که هراس را به مسلمانان خود القاء می کنند و الهام بخش به آنان نیستند؟  قطعا انقلاب اسلامی ایران هنوز به این مرحله نرسیده است ولی اگر تدبیر لازم صورت نگیرد و دلسوزان تحقق تمدن اسلامی، فعالتر از قبل ظاهر نشوند، دیری نیست که آن شود که نباید...  بخش مهمی از بدنه اهل سنت جهان هنوز نسبت به ما مردد است. راه رفع تردید هم نه مناظرات اعتقادی و بحث های بیهوده که نمایاندن برادری اسلامی در عمل است. همان چیزی که باورمندان صادق به مکتب اهل بیت علیهم السلام بدان پایبند بوده و هستند. ان شاء الله