علی «ع» طلایه دار وحدت اسلامی است. این خصیصه را تاریخ تایید می کند و دلسوزان امت اسلامی به تکریم آن می پردازند و دل باختگان به عزت و اقتدار اسلام را به طی این طریق ترغیب می کند.

 علی «ع» طلایه دار وحدت اسلامی است. این خصیصه را تاریخ تایید می کند و دلسوزان امت اسلامی به تکریم آن می پردازند. این ویژگی دل باختگان عزت و اقتدار اسلام را نیز به طی این طریق ترغیب می کند. سوگمندانه باید گفت عده ای آن وجود سراسر وحدت خواه را به ابزاری برای تفرقه میان امت پیامبر قرار می دهند. و این چه ظلم بزرگی است به کسی که همگان در برابر عظمتش به حیرت فرومی روند. مجله الکترونیکی اخوت برای بررسی سیره تقریبی امام علی «ع» پرونده ای را تدارک دیده است. در این پرونده مطالب زیر آمده است: امام علی(ع) و وحدت اسلامی    سازوکارهای وحدت امت اسلامی در سیره امام علی«ع»    آیا همه یاران امام علی «ع» شیعه بودند؟    فضیلت وحدت خواهی علی کمتر از فضیلت سبقت او بر ایمان نیست    علی «ع» مظهر اتحاد است نه مبدا اختلاف    کلیپ: ادب شیعه، ادب امیرالمومنین «ع» است