راهبرد ائمه «ع» برای ایجاد وحدت اسلامی، راهبردی «عاطفه محور» است. اهل بیت «ع» همواره با توصیه های خود سعی در نزدیکی قلوب مسلمین مذاهب مختلف نسبت به هم داشته اند و این راهکار را کارآمدترین برنامه ها برای حفظ یکپارچگی امت اسلامی می دانسته اند.

راهبرد ائمه «ع» برای ایجاد وحدت اسلامی، راهبردی «عاطفه محور» است. اهل بیت «ع» همواره با توصیه های خود سعی در نزدیکی قلوب مسلمین مذاهب مختلف نسبت به هم داشته اند و این راهکار را کارآمدترین برنامه ها برای حفظ یکپارچگی امت اسلامی می دانسته اند. لذاست که توصیه هایی از قبیل شرکت در نماز جماعت اهل سنت، عیادت از بیماران آنها، شرکت در تشییع جنازه آنان و ... به کرّات در بیانات آن بزرگواران آمده است. در همین راستا امسال و در ایام ماه مبارک رمضان ابتکاری از جانب فعالین وحدت اسلامی انجام گرفت که همانا برگزاری افطاری مشترک میان براداران شیعه و سنی بود. مجله الکترونیکی اخوت پرونده ای را در این جهت تدارک دیده است. در این پرونده مطالب زیر آمده است: افطاری وحدت اسلامی در شهر امام رضا «ع»  نمایش وحدت شیعه و سنی با افطاری مشترک در قم  افطاری ساده و صمیمی شیعه و سنی در گنبد   افطاری مشترک شیعه و سنی در تهران