سالها پیش از انقلاب که با بعضی از برادران اهل سنت صحبت می کردم، به آن ها می گفتم که اگر ما بخواهیم وحدت اسلامی تحقق پیدا کند، باید خودمان را از گذشته جدا و قیچی کنیم... اگر به گذشته برگردیم، دعواست. این قدر بحث و تکذیب و تغلیط و درگیری و خونریزی و این طور چیزها اتفاق افتاده که اگر نگاهی به گذشته بکنیم، باز دعوا خواهد شد. مقام معظم رهبری 5 10 68

 قسمت های قبل مجموعه پوستر های وحدتی را میتوانید در قسمت گالری سایت مشاهده کنید    دریافت نسخه با کیفیت  دریافت نسخه با کیفیت دریافت نسخه با کیفیت دریافت نسخه با کیفیت