تقویت دموکراسی واقعی در کشورهای اسلامی، تقویت استقلال کشورهای اسلامی و ضدیت با غرب، همکاری نظامی سیاسی برای یاری فلسطین، تلاش برای مبارزه با تهاجم فرهنگی، رفع فقر و تبعیض اقتصادی، همه و همه مانع اصلی شان حکام فاسد موجودند، از همین روست که ...

 رشد آنچه بعنوان جریانات جهادی، مسلح یا حتی تکفیری شناخته می شوند علل بسیاری دارد. ما عادت داریم با معلول مواجه شویم و علت ها را کمتر مورد مداقه قرار می دهیم. حال آنکه مواجهه صحیح با یک پدیده از خلال تحلیل علل شکل گیری آن بدست می آید.  رشد جریانات جهادی مسلمان در سده اخیر علل مختلفی دارد که در این مجال به اختصار به برخی از آنها اشاره می شود. تحلیل تفصیلی آن را به فرصتی دیگر وا می گذاریم.  زمینه های فرهنگی - اجتماعی  برخی زمینه ها داخلی تر محسوب می شوند گرچه عوامل خارجی در ایجاد یا بقاء آنها سهم دارند. این عوامل نوعا در لایه های زیرین رادیکالیزم قرار می گیرند.  فقر و احساس ظلم اقتصادی  فقدان آزادی فعالیت اجتماعی سیاسی گروهها و تشکلها  عدم وجود نقدپذیری و سرکوب مخالفان و منتقدان  جهل و کم سوادی  تحمیل فرهنگ غربی و فساد اجتماعی بر کشورهای اسلامی و بروز آن  فساد مالی، دزدی، رشوه و تبعیض اقتصادی  تقویت شکافهای قومی و مذهبی  ضریب دهی رسانه ای به توهین های مذهبی و افراطیون  زمینه های سیاسی - امنیتی  تجزیه امپراطوریهای بزرگ اسلامی خصوصا عثمانی توسط استعمار غربی  غارت اموال، منابع و ناموس مسلمین توسط غربی ها  تحمیل سران خائن و سرکوبگر بر کشورهای اسلامی  اشغال فلسطین و آوارگی مسلمانان آن دیار  حمایت بی چون و چرای کشورهای غربی از جنایات اسرائیل در این چند دهه  سرکوب کلیه تحرکات دموکراتیک اسلامگرایان و حتی ملی گرایان  دستگیری، شکنجه و زندانی کردن سران آزادی خواه و منتقدان  زمین زدن اسلامگرایانی که به قدرت رسیدند از طریق کودتا  حمله به کشورهای اسلامی و قتل عام مسلمانان  راهبردهای مقابله:  هر چه بررسی کنیم می یابیم که برای حذف زمینه های فوق مقتضی در شرایط کشورهای مختلف اسلامی موجود است و مانع اصلی چه در عرصه فرهنگی چه اقتصادی یا سیاسی و حتی نظامی، «حکام فاسد دست نشانده» هستند.  لذا تقویت دموکراسی واقعی در کشورهای اسلامی، تقویت استقلال کشورهای اسلامی و ضدیت با غرب، همکاری نظامی سیاسی برای یاری فلسطین، تلاش برای مبارزه با تهاجم فرهنگی، رفع فقر و تبعیض اقتصادی، همه و همه مانع اصلی شان حکام فاسد موجودند، از همین روست که وقوع بیداری اسلامی در منطقه را بواقع باید «پیچ تاریخی» و زمینه ساز رفع مسائل مختلف دانست.   فعالیت اجتماعی اسلامگرایان  آنچه اسلامگرایان ولو اینکه در قدرت نباشند می توانند در آن عرصه فعالیت کنند تا زمینه های گرایش جوانان مسلمان به افراط گرایی مذموم را کنترل نمایند، ایجاد تشکلهای اجتماعی برای رفع فقر و جهل و مقابله با گسترش فرهنگ غربی است.  تلاش برای کسب قدرت  اگر می گذاشتند بیداری اسلامی به نتیجه برسد ما تا این حد شاهد تقویت جریانات تفکیری و مسلح نبودیم! حضور اسلامگرایان در قدرت علاوه بر اینکه عقلانیت و اعتدال را بخاطر مواجهه با واقعیت در آنان تقویت می کرد، حس تاریخی سرکوب اسلامگرایان را نیز تا حدودی تشفی می بخشید و می توانست مرهمی بر این مساله باشد و عرصه بروز توان ایشان را در زمینه ای معقول و منطقی مهیا سازد. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی لینک دانلود   نکته ای در خور تامل  شایسته نیست که همه جریانات جهادی شکل گرفته در دهه های اخیر را دارای خاستگاه غلط بپنداریم چرا که برخی از اینها در شرایطی که یک مسلمان بر اساس تکلیف قرآنی باید به مقابله با اشغالگر یا متجاوز اقدام کند شکل گرفته اند. مانند برخی جریانات مسلحی که در فلسطین، لبنان، عراق، افغانستان، یمن و... شکل گرفتند و همگی تنها دغدغه شان را مبارزه با متجاوز قرار داده بودند. گرچه برخی شان به انحراف دچار شدند و سلاح خود را به سوی برادران مسلمان خویش برگرداندند!