فرمایشات رهبر معظم انقلاب در باب وحدت و تقریب آنقدر زیاد است که تجمیع همه آنها شاید چندین جلد کتاب را طلب کند. اما در اینجا خلاصه ای از این فرمایشات به صورت موضوع بندی شده آورده می شود.

 فرمایشات رهبر معظم انقلاب در باب وحدت و تقریب آنقدر زیاد است که تجمیع همه آنها شاید چندین جلد کتاب را طلب کند. اما در اینجا خلاصه ای از این فرمایشات به صورت موضوع بندی شده آورده می شود. موضوعات اصلی که بیانات رهبر انقلاب طبق آنها طبقه بندی شده است، عبارتند از: معنای وحدت، اهمیت وحدت، موانع وحدت، عوامل تفرقه، مصائب تفرقه، راه های رسیدن به وحدت، ثمرات وحدت و وظایف ما در قبال کلان مسئله وحدت و تقریب مذاهب.  سعی شده در این تقسیم بندی همه زوایای مبحث تقریب مذاهب در نظر گرفته شده و در همه آنها نظر معظم له استخراج گردد. معنای وحدت از آن جهت اهمیت دارد که مبدا شبهات بسیاری در باب وحدت مذاهب اسلامی شده است. مبالغه نیست اگر بگوییم که عدم فهم معنای صحیح وحدت اسلامی عامل بسیاری از رویگردانی ها از تقریب مذاهب است. عدم تبیین اهمیت وحدت نیز باعث شده که حتی کسانی که قائل به تقریب مذاهب اسلامی هستند، دغدغه چندانی در پیگیری این مهم نداشته نباشند.  هر عملی در راستای استقرار وحدت اسلامی مستلزم شناخت دقیق موانع این عمل است. لذا سعی شده موانع وحدت از بیانات رهبر انقلاب استخراج گردد تا تلاش های تقریبی بی تاثیر نگردد. بیان عوامل تفرقه نیز از آن جهت مهم است که گاه دیده می شود که تلاش هایی در راستای تقریب مذاهب انجام می شود. اما همزمان با آن اعمالی صورت می گیرد که در واقع از عوامل تفرقه اند. در این صورت شاهد این هستیم که نه تنها گام مثبتی در جهت وحدت برداشته نمی شود که اوضاع بدتر از وضع موجود نیز می گردد.  بیان مصائب تفرقه نیز از آن جهت اهمیت دارد که عمق فاجعه ای که در صورت تفرقه متوجه جهان اسلام خواهد شد مشخص گردد. بصیرت به بزرگی این خطر سبب می شود تا ضریب دهی به مسئله وحدت، هم در اذهان عمومی و هم نزد مسئولین بیشتر شود.  قدم بعدی شناخت راه های رسیدن به وحدت است. اگر راه های صحیح کسب این مهم شناخته نشود، چپ و راست رفتن های متعدد باعث می شود تا علاوه بر عدم تحقق هدف تقریب، ناامیدی از امکان تقریب نیز به وجود بیاید که این خود از بزرگترین خطرها در راه تقریب است. بیان ثمرات وحدت نیز در همین راستا تحلیل می شود. تصور وضعیت مطلوبی که در اثر وحدت امت اسلام پدید می آید، عامل تحرک و انگیزه ای برای تلاش هرچه بیشتر برای تحقق وحدت اسلامی است. در نهایت وظایفی که در قبال این مسئله بزرگ جهان اسلام بر دوش ماست آورده شده تا چراغ راهی باشد برای کسانی که می خواهند در این عرصه به فعالیت بپردازند.  جزوه را میتوانید از قسمت ضمائم دانلود کنید