گفت به ایران که بروی پیش خمینی هم می روی؟ گفتم آرزویش را دارم که بشود. گفت اگر پیش خمینی رفتی این پیغام مرا به او برسان: «الشعب المصری لیس شیعة و لا سنة، بل کلهم شیعتک! ملت مصر نه شیعه هستند و نه سنی. بلکه همه پیرو تو هستند!»

حجت الاسلام و المسلمین صادق اخوان    زن سلفی که تحت تاثیر حکومت ایران قرار گرفت  بعد از سقوط نامبارک هیئتی از مصر به ایران آمد. از همه احزاب در این جمع حضور داشتند. حتی بعضی از آنها ضددین و لائیک بودند. در دیداری که با آنها داشتیم، یک خانم محجبه ای بلند شد و شروع کرد به صحبت. مسئول زنان یکی از بزرگترین احزاب سلفی مصر بود. گفت «من سلفی ام و به آن افتخار می کنم و از خدا می خواهم که با این عقیده از دنیا بروم. من یکی از بزرگترین مخالفین ایجاد حکومت اسلامی در مصر بودم! به این علت که نظام اسلامی برای ما زن ها هیچ جایگاهی قائل نیست. وقتی که پای من به فرودگاه امام خمینی «رضی الله عنه»[!!] رسید و هرچه بیشتر در ایران ماندم، بیشتر نظرم تغییر می کرد. و الان اعلام می کنم که بزرگترین مدافع حکومت اسلامی هستم و الگوی ما حکومت اسلامی ایران است!» اینکه یک سلفی اینطور جذب انقلاب و مدل حکومتی ما بشود، پیروزی بزرگی برای ماست.  نه شیعه، نه سنی، شیعه خمینی!  یک دانشجوی عراقی در سال 58 در مصر بازداشت بود. می گفت در زندان هم سلولی یکی از رهبران سازمان جهاد اسلامی مصر بودم. می خواستند من را از مصر تبعید کنند. رفتم که با او خداحافظی کنم. گفت اگر تو را به عراق بفرستند صدام تو را اعدام می کند. گفتم نه قرار است من را به ایران بفرستند. گفت به ایران که بروی پیش خمینی هم می روی؟ گفتم آرزویش را دارم که بشود. گفت اگر پیش خمینی رفتی این پیغام مرا به او برسان: «الشعب المصری لیس شیعة و لا سنة، بل کلهم شیعتک! ملت مصر نه شیعه هستند و نه سنی. بلکه همه پیرو تو هستند!»  انقلاب ایران تقابل شیعه و سنی را از بین برد  من بعد از انقلاب مدتی در کویت بودم. سوار ماشین که می شدیم، راننده ای که سنی و یا حتی وهابی بود، آهنگ های انقلابی ایران را گذاشته بود. بسیاری از آنها رادیو آبادان ایران را گوش می دادند. جوانان که همگی و دیگران هم اکثرا موزیک های انقلابی ایران و رادیو آبادان را گوش می دادند. انقلاب تقابل «عرب و عجم» و «شیعه و سنی» را از ما دور کرد.