قسمت اول و دوم و سوم و چهارم را می توانید از لینک زیر مشاهده و دانلود کنید. قسمت های بعدی نیز در روزهای آتی در مجله الکترونیکی اخوت قابل دسترسی خواهد بود.

 *قسمت اول مستند اهل سنت ایران- استان گلستان *قسمت دوم مستند اهل سنت ایران-استان خراسان *قسمت سوم مستند اهل سنت ایران- استان سیستان و بلوچستان *قسمت چهارم مستند اهل سنت ایران- استان هرمزگان    احمد مصطفی کارشناس و خبرنگار مصری، برای بررسی وضعیت زندگی اهل سنت ایران راهی این کشور می شود. وی 11000 کیلومتر مسیر استان های مرزی ایران را از گلستان، خراسان رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی را که غالب اهل سنت ایران آن ساکن هستند را می پیماید. وی نزد علما و مسئولین و نخبگان سنت رفته و به بررسی وضعیت زندگی آنان می پردازد. این مستند توسط محسن اسلام زاده تولید شده است. قسمت پنجم این مستند شش قسمتی در استان کردستان می گذرد.   مستند اهل سنت ایران-قسمت پنجم -استان کردستان  لینک دانلود