یک خانواده اهل سنت روز عاشورا مجلس عزاداری برای امام حسین «ع» گرفته بودند و ما را هم دعوت کرده بودند. خیلی ما را تحویل گرفتند. سفره پهن کردند و حسابی پذیرایی کردند. یک روحانی سید هم همراه من بود. بعد گفتند ما با آقاسید در اتاق کار خصوصی داریم!

 حجت الاسلام علی اکبر براتی    واسطه شدن آخوند شیعه برای استجاب دعای زوج سنّی! یک خانواده اهل سنت روز عاشورا مجلس عزاداری برای امام حسین «ع» گرفته بودند و ما را هم دعوت کرده بودند. خیلی ما را تحویل گرفتند. سفره پهن کردند و حسابی پذیرایی کردند. یک روحانی سید هم همراه من بود. بعد گفتند ما با آقاسید در اتاق کار خصوصی داریم!  من گفتم یعنی چه کار داشتند که اینقدر سری بود؟! خلاصه رفتند و برگشتند. یک قالیچه به حاج آقا هدیه داده بودند ولی نگفتند که با او چه کار داشتند. قضیه را بعدا از خود سید پرسیدم. گفت من را به اتاق بردند و گفتند ما هشت سال است ازدواج کرده ایم ولی بچه دار نمی شویم. لطفا شما برای ما دعا کنید که بچه دار شویم!  از برکات دوستی و محبت به اهل سنت این می شود که آنها یک آخوند شیعه را واسطه قرار می دهند که خداوند دعایشان را مستجاب کند!  این حرف ها خوب است ولی قم خوب نیست! یک بار امام جماعت های اهل سنت رومانی را به ایران آورده بودند. مفتی اعظم آنها هم آمده بود. آن ها را به قم برده بودند و در یک موسسه ای بحث شیعه و سنی راه انداخته بودند! آنها هم قهر کرده بودند و گفتند ما می خواهیم برگردیم! یکی از مسئولین شان به من زنگ زد و گفت چه کنم؟ گفتم یک اتوبوس بگیر و آن ها را بفرست به گلستان.  مفتی اعظم همراه با دیگران با گله مندی آمد به گلستان. کمی با او حرف زدیم و نگاه خود را تبیین کردیم. گفت این حرف ها خیلی خوب است ولی قم خیلی بد است! و من نتوانستم تا آخر سفر بد نبودن قم را از ذهن او بیرون کنم.  او را به نماز جمعه بردیم و به عنوان سخنرانی پیش از خطبه ها شروع به حرف زدن کرد. حدود 15 هزار نفر جمعیت حضور داشت که او تا به حال برای چنین جمعیتی سخنرانی نکرده بود.  بعد از اینکه به گلستان آمد و ارتباطات ما با اهل سنت منطقه را دید، در حضور یکی از علمای بزرگ استان، تمجیدهای بی شماری از ما کرد به این خاطر که رابطه خیلی خوبی با اقلیت های خود داریم. کاش همه طوری رفتار می کردند که خاطره ای خوب از تشیع و شیعیان در ذهن دیگران به یادگار باقی می ماند نه اینکه حساسیت های آنها را طوری برانگیزیم که رفتارهای ضدشیعی شان بیشتر شود!