کلیپی از بیانات مقام معظم رهبری خطاب به حجاج بیت الله الحرام

 بیانات مقام معظم رهبری خطاب به حجاج بیت الله الحرام لینک دانلود