او امضای من است، هر جا که می روم، همه در مورد او از من سوال می پرسند. من او را همچون کودکی که زیبا نیست طراحی کردم. موهایش مانند جوجه تیغی است که از تیغ های خود به عنوان سلاح استفاده می کند. او بچه ای چاق، خوشحال، راحت و ناز پرورده نیست؛ بلکه او مانند کودکان آواره پابرهنه است و چون تمثالی در کارهایم، مرا از خطا کردن مصون می کند. من او را حنظله (حنظل در لغت عربی میوه ای تلخ است که از درختی به همین نام گرفته می شود) نامیدم که نماد تلخی است...

  ناجی العلی کاریکاتوریست فلسطینی که به دلیل صداقت و تعهد نسبت به کارش به شهادت رسید. تعهد ناجی به مبارزات فلسطینی ها و درد و رنج های پناهندگان فلسطینی او را به کاریکاتوریست پیشگام عرب تبدیل کرده بود.    ناجی العلی در روستای الشجره در فلسطین متولد شد. در سال 1948 الشجره یکی از 480 روستایی بود که در روز نکبت تخریب شد. روزی که فلسطین برای ایجاد اسراییل ویران شد؛ فلسطینیان بیش از نیمی از سرزمینشان را از دست دادند؛ قتل عام صورت گرفت و 750000 فلسطینی آواره بوجود آمد. ناجی 10 ساله بود که خانواده اش از فلسطین اخراج  و به اردوگاه عین الحلوه در لبنان فرستاده شدند. معروفیت او به دلیل انتقاداتش از اسراییل و رژیم های عربی بود. و تا به امروز از تاثیرگذارترین کاریکاتوریست های عرب در قرن بیستم به شمار می آید. ناجی ابتدا به لبنان سپس به کویت و در نهایت به انگلستان مهاجرت کرد. او در دفتر مجله القبس که انگلیسی- کویتی بود مشغول به کار شد. در طول زندگی اش بیش از 40000 کاریکاتور کشید که بیشتر درباره مقاومت و اشغال فلسطین است. او سه کتاب از کارهایش را در سالهای 1976،1983 و 1985 منتشر کرد و در حال کارکردن روی کتاب دیگری در هنگام شهادتش بود. کاریکاتورهای او هنوز بعد از بیست و اندی سال در جهان در حال انتشار است. معروف ترین کاراکتر او حنظله است. یک پسر پابرهنه که پشتش را به جهان کرده و به نمادی از مقاومت فلسطینیان تبدیل شد.   حنظله کودکی 10 ساله است؛ هم سن و سال زمانی که ناجی از روستای خود بیرون رانده شد. وقتی در مورد این شخصیت از او پرسیدند، گفت: او امضای من است، هر جا که می روم، همه در مورد او از من سوال می پرسند. من او را همچون کودکی که زیبا نیست طراحی کردم. موهایش مانند جوجه تیغی است که از تیغ های خود به عنوان سلاح استفاده می کند. او بچه ای چاق، خوشحال، راحت و ناز پرورده نیست؛ بلکه او مانند کودکان آواره پابرهنه است و چون تمثالی در کارهایم، مرا از خطا کردن مصون می کند. من او را حنظله (حنظل در لغت عربی میوه ای تلخ است که از درختی به همین نام گرفته می شود) نامیدم که نماد تلخی است... نیویورک تایمز در مورد او نوشت: اگر می خواهید بدانید اعراب چگونه در مورد آمریکا می اندیشند به کارهای ناجی نگاه کنید. این کاریکاتوریست مبارز سرانجام در 22 جولای سال 1987 در لندن، در حال رفتن به سمت محل کارش ترور شد . او را به بیمارستان منتقل کردند و در 29 آگوست از دنیا رفت ولی قاتل او هیچ گاه شناسایی نشد...   تعدادی از آثار هنری ناجی العلی: