مستند حقیقت کاری از گروه شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران- قسمت هفتم  روابط خانوادگی شیعه و سنی در روستای شورک ملکی از توابع خراسان رضوی (لینک دانلود) Your browser doesn't support video. Please download the file: video/mp4 video/webm