انقلاب اسلامی ایران به فرموده معمار آن امام خمینی(ره) انفجار نور بود. انفجاری که دنیا را متوجه خود نمود و ترس و رعب را در دل مستکبرین جهان حکمفرما ساخت. در همین راستا تشکل امت واحده و مجمع اسلامی حبل الله، بروشوری را با عنوان سونامی 57، طراحی نموده اند

انقلاب اسلامی ایران، نه تنها ایران را که دنیا را تحت تاثیر قرار داد و به فرموده معمار آن امام خمینی(ره) انفجار نور بود. آری انفجاری که دنیا را متوجه خود نمود و بر خلاف مستضعفین، ترس و رعب را در دل مستکبرین جهان حکمفرما ساخت. در همین راستا تشکل بین المللی امت واحده و مجمع اسلامی حبل الله، بروشوری را با عنوان سونامی 57، طراحی نموده اند که از بازتاب انقلاب اسلامی ایران، در سایر کشورها حکایت می نماید. علاقمندان می توانند جهت استفاده، فایل با کیفیت را بارگیری و ذخیره نمایند.       دانلود بروشور با کیفیت مناسب چاپ   ♦صفحه اول   ♦صفحه دوم