مولوی ساداتی بیان داشت: محبت و دوستی اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جزء ایمان و محبت پیامبر است. وی اظهار داشت: از مجموعه روایات مشخص است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند حضرت فاطمه سرور بانوان جهان از اولین و آخرین است

مولوی ساداتی از استان سیستان و بلوچستان بیان داشت: محبت و دوستی اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جزء ایمان و محبت پیامبر است.   وی اظهار داشت: از مجموعه روایات مشخص است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند حضرت فاطمه سرور بانوان جهان از اولین و آخرین است و او پاره تن من است، هر کس او را ناراحت کند و بیازارد مرا ناراحت و آزرده کرده است. وی ادامه داد: از ام المومنین عایشه روایت است هیچ کس از لحاظ شکل و سیما و حرکات و رفتار شبیه تر از فاطمه نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ندیدم، وقتی که فاطمه زهرا(رضی الله عنها) بر پیامبر وارد می شد آن حضرت برای او برمی خواست. مولوی ساداتی افزود: پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگام خروج از منزل برای نماز صبح به مسجد تشریف می برد بر در خانه حضرت زهرا می گذشت فرمودند: سلام بر شما اهل البیت؛ به درستی که خداوند اراده فرموده است که هر ناپاکی را از شما خاندان نبوت دور گرداند و شما را پاک و منزه نماید.   منبع: خبرگزاری بسیج