مستند قصه ناتمام روایتی متفاوت از تاریخ فلسطین با تاکید بر معادله عزت و قدرت مسلمانان می باشد

♦تیزر مستند"قصه ناتمام" لینک دانلود   Your browser doesn't support video. Please download the file: video/mp4 video/webm       ♦مستند "قصه ناتمام"نسخه با کیفیت برای اکران های مردمی   دانلود