چه تبلیغی منجر به استمرار حیات اجتماعی میشود و چه تبلیغی مخل این حیات است؟ پاسخ بخشی از این قبیل سوالات را میتوان در سیره و روش تبلیغی عالمان بزرگ دینی جست.

علی اکبری مسئله تبلیغ از مسائل بنیادین و اساسی در حیات اجتماعی بشر است تا آنجا که میتوان شرط استمرار این حیات را تبلیغ دانست، وظیفه ای که رهبران، متفکران، انبیاء و اولیاء در هر عصر و زمانی عهده دارش بوده اند. اما باید پرسید که چه تبلیغی منجر به استمرار حیات اجتماعی میشود و چه تبلیغی مخل این حیات است؟ پاسخ بخشی از این قبیل سوالات را میتوان در سیره  و روش تبلیغی عالمان بزرگ دینی جست. مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه در راستای معرفی سیره و منش تبلیغی بزرگان حوزه علمیه، جهت الگوگیری طلاب از روش آنان، اقدام به تدوین کتابی با محوریت شرح حال و گزارشی از روش و فعالیت های تبلیغی سی تن از بزرگان این عرصه، همچون آیات عظام میرحامد حسین هندی، شیخ عبدالله زنجانی، سید مرتضی مرتضوی کشمیری، سید محسن امین، سیدمحمد باقر صدر، مرعشی نجفی، محمدمهدی آصفی و... نموده است. در این کتاب زندگی هر یک از این بزرگان را از چند منظر مورد بررسی قرار داده است: 1- اطلاعات کلی از جایگاه خانوادگی، اجتماعی، و علمی آنان 2- گزارشی از سفرهای تبلیغی و علمی این عالمان به کشورهای دیگر 3- فراگیری مهارت های خاص این عرصه همچون زبان انگلیسی و... 4- اندیشه و منش تقریبی این عالمان با دیگر مذاهب و ادیان کشورها 5- نقش آفرینی و فعالیت های عام المنفعه ایشان در مناطق تبلیغی قابل ذکر است که این اثر توسط جمعی از محققین آماده و توسط مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه در 246 صفحه چاپ و نشر یافته است. بخشی از کتاب: یکی از برادران اهل سنت نزدش شتافته، گفت: می خواهم شیعه شوم. علامه سید محسن امین فرمود: فرقی میان شیعه و سنی نیست. هر وقت خواستی می توانی به نظرات مجتهدان شیعه عمل کنی. مرد که هرگز  گمان نمی کرد بدین سادگی در جمع شیعیان جای بگیرد، همچنان از سید می خواست که او را شیعه کند. مرجع مسلمانان نگاهی مهر آمیز به وی افکنده، فرمود : بگو لا اله الا الله، محمد رسول الله. چون این مرد این کلمات را بر زبان راند، سید فرمود : اینک شیعه جعفری شدی. مرد شگفت زده و ناباورانه مجلس را ترک گفت.(ص85 کتاب)