وحدت اسلامی بر مبنای مشترکات بهترین راهی است که در این مسیر به ما کمک خواهد کرد و تمسک به ریسمان محبت اهل بیت پیامبر صلى الله علیه و آله روشن ترین راهی است که نبی مکرم(ص) فرا راه ما قرار داده اند.

علامه سید جعفرمرتضی عاملی مسلمانان باید بیدار شوند ما در بیان قضیه ی وحدت اسلامی نباید به دنبال اختلاف ها بگردیم. دنیای اسلام در جهان امروز نیازمند یکپارچگی و اتحاد برسر مشترکات است. در غیر این صورت نمی توانیم مشکلاتی که در امت اسلامی ریشه دوانده را درمان کنیم. دنیای اسلام امروز بیش از پیش به وحدت و انسجام نیاز دارد. مسلمانان باید بیدار باشند و بدانند که هر ضربه ای که به یکی از قسمت های این بدنه ی واحد وارد شود، همه ی اعضاء را در بر خواهد گرفت؛ بنابراین نباید در دامن زدن به حوزه های اختلاف همت گماشت؛ بلکه به عقیده ی من علمای مسلمان باید به دنبال یافتن راهی برای پر رنگ کردن اشتراکات باشند. همان گونه که پیامبر صلی الله علیه و آله با ابتکار خود، راه همدلی و یکی شدن را به مسلمانان آموختند. ما نیز امروزه با تأسی به سیره پیامبر صلى الله علیه و آله نیازمند روش های ابتکاری هستیم. تمسک به ریسمان محبت اهل بیت علیهم السلام امام على علیه السلام در لحظات آخر زندگی مبارکشان به فرزندان خود و اطرافیان و مردم توصیه کردند که تقوا و نظم و اصلاح ذات البین که همان وحدت و انسجام و همبستگی بین مسلمانان است را فراموش نکنند. ایشان تأکید داشتند که من از پیامبر صلى الله علیه و آله شنیدم که اصلاح ذات البین از یک سال نماز و روزه بالاتر است. در حال حاضر که دنیای کفر، کمر همت به نابودی اسلام بسته است، مسلمانان وظیفه ای جز حفظ وحدت و انسجام خود برای مقاومت ندارند. مهم ترین عامل در روند جدایی میان امت اسلامی، تلاش دشمنان مسلمانان است که در صدد هستند تا با دامن زدن به اختلافها و درگیر نمودن آنان با یکدیگر، فرصتی را برای سودجویی و استعمار طلبی خود مهیا کنند. در این آشفته بازار برای پیروزی امت اسلامی و عبور از این بحران بزرگ می باید به انسجام میان مسلمانان اندیشید و بیش از هر چیز منافع اسلام را مد نظر قرار داد و در این راستا، تفاوت در مذهب و اجتهاد می تواند موجب غنای اندیشه ی مسلمانان شود؛ زیرا وقتی هدف، انسجام اسلامی باشد دیگر تعرض به اقلیت های دینی، معنی ندارد؛ زیرا همه مسلمانان چنان پیوندی با تعالیم آسمانی اسلام خورده اند که اساس هویت فرهنگی آن ها، ویژگی اسلامی یافته است. بنابراین وحدت اسلامی بر مبنای مشترکات بهترین راهی است که در این مسیر به ما کمک خواهد کرد و تمسک به ریسمان محبت اهل بیت پیامبر صلى الله علیه و آله روشن ترین راهی است که نبی مکرم(ص) فرا راه ما قرار داده اند. فتنه انگیزی بین مسلمانان کسانی هستند که می گویند ما شیعه هستیم و مطالبی تحریک آمیز را مطرح می کنند؛ در حالی که ائمه علیهم السلام از این کار نهی می کنند. افرادی که کانال های تلویزیونی را در دست گرفته اند و به همسر و صحابه‌ی پیامبر تهمت های ناروا می زنند. این خلاف مذهب شیعه است. طرح این مسائل، خلاف عقل و دین است. البته من معتقد هستم که این افراد، دست پرورده‌ی سازمانهای جاسوسی آمریکا، انگلیس و اسرائیل هستند. هدف این جماعت جز فتنه انگیزی، کار دیگری نیست. منبع: کتاب «الگوی سیره پژوهی و اندیشه های اسلامی» صص232-235 و 325