در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
خاطراتی از امام موسی صدر (قسمت اول)

تک و تنها در جنگ با اسرائیل! 
خاطراتی از امام موسی صدر (قسمت اول)

تک و تنها در جنگ با اسرائیل! 

به اتفاق همراهان وارد رستوران می شود و گوشهای مینشیند و به صاحب رستوران میگوید کمی شراب و یا یکی از انواع مشروبات الکلی را برای من بیاورید. افراد از این خواسته امام تعجب میکنند توجه همه جلب میشود. امام تأکید میکند که درست شنیده اید آنچه را گفتم بیاورید. بعد کافه دار لیوانی شراب ...

السابقون |

سیری در زندگانی و سیره امام موسی صدر

الگویی جاوید برای «روحانیت» و «طلبه ها»
سیری در زندگانی و سیره امام موسی صدر

الگویی جاوید برای «روحانیت» و «طلبه ها»

زنده «بودن یا نبودن» سیدموسی صدر، تغییری در الگو بودن او ندارد. او الگویی جاوید برای «روحانیت» و «طلبه ها»ست. زنده باشد و یا شهید؛ چیزی نباید از همت ما کم شود برای پیمودن راهی که او به دنباله روی از انبیای الهی در آن قدم گذاشته بود. زنده یا مرده؛ مسئله این است.

السابقون,سرویس نشریه |

« ۱  ۲
۲ از ۱۴ نتیجه
۲ از ۲ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰