در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  لزوم تحول راهبردی در مجمع تقریب

  لزوم تحول راهبردی در مجمع تقریب

   از فعالیت «مجمع جهانی تقریب» بیش از دو دهه گذشت. در این مدت فراز و فرودهای زیادی بر این ارگان گذشته است. ارگانی که از حیث «موضوع فعالیت»، یکی از مهمترین ارگانهای امت اسلامی محسوب می شود و از همین رو شایسته است که در ابتدای فعالیت دور جدید آن، با

  مهم |

  « ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲
  ۱ از ۲۵۳ نتیجه
  ۲۲ از ۲۲ صفحه
  نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰