در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
تاثیرات انقلاب اسلامی در آذربایجان

آوردن اسم اسلام هم جرم بود!
تاثیرات انقلاب اسلامی در آذربایجان

آوردن اسم اسلام هم جرم بود!

مساجد کشور ما را یا انباری کرده بودند یا بسته بودند. فقط یک مسجد را در هر شهر باز می‌گذاشتند آن هم برای ملاها. این ملاها هم فقط کارهای کفن‌ودفن را انجام می دادند، غیر از این کسی حق نداشت اصلاً اسم اسلام را در مساجد ببرد.

انقلاب جهانی,مهم |

اوضاع آذربایجان

اسرائیل رسانه های آذربایجان را گرفت و ایران پیاز و سیب زمینی خود را فروخت!
اوضاع آذربایجان

اسرائیل رسانه های آذربایجان را گرفت و ایران پیاز و سیب زمینی خود را فروخت!

از سه نقطه نسبت به آذربایجان توجه خاصی وجود داشت. یکی اسرائیل بود که انتقال اخبار به آذربایجان و هرگونه اطلاع رسانی به مردم و فعالیت های رسانه ای را زیرنظر گرفت. دومی ترکیه بود که به دانشگاه ها سیطره پیدا کرد و عقاید فتح الله گولن و نورسی را ترویج کرد. سومین کشور ایران بود که ...

برگزیده,جهان نما |

آذربایجان بعد از جداشدن از شوروی

آذربایجان و چالش تمدن گرایان با سکولاریزم و سلفی گری
آذربایجان بعد از جداشدن از شوروی

آذربایجان و چالش تمدن گرایان با سکولاریزم و سلفی گری

گسستن از حکومت مسکو برای جمهوری آذربایجان همانند سایر ملل مسلمان جماهیر شوروی یک نقطه عطف برای برقراری روابط با جهان اسلام بود. این تجدید حیات اسلامی در سراسر کشور مسئله ای تابع از تأثیراتی بود که از ایران، ترکیه و برخی از کشورهای عربی در داخل کشور ایجاد می شد. با توجه به این ...

برگزیده,جهان نما |