در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  رسانه همگانی 

رسانه تقریبی چگونه رسانه ای است؟
  رسانه همگانی 

  رسانه تقریبی چگونه رسانه ای است؟

  تصویری که رسانه از اهل سنت مرزنشین ارائه میکند همواره با عملیات تروریستی و وحشت و ناامنی همراه بوده و این امر ناخودآگاه «فرهنگ مخالفت» اهل سنت را در ذهن مخاطبان شیعه منعکس میکند. در حالی که خط مقدم مبارزه با تروریسم در مرزها اهل سنت می باشند. سالها است که گفته می شود که در ...

  جریان شناسی,اندیشه تقریب |