در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  تعامل عاطفی عالمان دین-قسمت هفتم

علمای شیعه و سنی در غم و شادی یکدیگر
  تعامل عاطفی عالمان دین-قسمت هفتم

  علمای شیعه و سنی در غم و شادی یکدیگر

  تاریخ شاهد است که امرا و علمای برجسته حنفی و شافعی مذهبان، دختران خود را به ازدواج علویان و فرزندان پیامبر در می‌آوردند، تا به این وسیله به پیامبر تقرب و تبرک جویند و این پیوندهای مقدس که از صفای باطن و عشق و مودت به اهل بیت برمی خاست، برکتهای بسیاری برای عموم مسلمانان در پی ...

  مهم,وحدت در تاریخ |

  مسئله ازدواج

آیا ازدواج شیعه با سنی جایز است؟
  مسئله ازدواج

  آیا ازدواج شیعه با سنی جایز است؟

  جایز دانستن ازدواج شیعه با غیرشیعه به جز ناصبی ها و کسی که به کفرش حکم می شود، اتفاق بسیاری از فقهاست و اگر همه مراجع اخیر و معاصر متفق نباشند اغلب آنها اتفاق دارند.

  برگزیده,اندیشه تقریب |