در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  کلیپ

 اسلام در برابر اسلام
  کلیپ

  اسلام در برابر اسلام

  امام بزرگوار مبارزه کرد با محمّدرضای پهلوی که شیعه بود به حسب ظاهر؛ همان طور مبارزه کرد با صدّام حسین که سنّی بود به حسب ظاهر. البتّه نه او شیعه بود، نه این سنّی؛ هردویشان از اسلام بیگانه بودند.

  سرویس نشریه,الناس |

  مستند «اسلام در برابر اسلام»،

 تبیین هشدار تاریخی امام خمینی(ره)+فیلم کامل
  مستند «اسلام در برابر اسلام»،

  تبیین هشدار تاریخی امام خمینی(ره)+فیلم کامل

  در مستند «اسلام در برابر اسلام» با تکیه بر دیدگاه های حضرت امام خمینی(ره) تفاوت های اسلام ناب و اسلام آمریکایی مورد بررسی موردی قرار گرفته و به تبیین رویکرد ایشان در جایگزینی دوگانه «اسلام ناب ـ اسلام آمریکایی» به جای دوگانه «شیعه ـ سنی» پرداخته می شود.

  برگزیده,پیشنهادها,الناس |