در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  خلافت و امامت

خلافت سنی و امامت شیعی از اصول دین نیست!
  خلافت و امامت

  خلافت سنی و امامت شیعی از اصول دین نیست!

  شیعه می گوید: اصول دین را سه چیز تشکیل می دهد: «توحید، معاد و رسالت پیامبر خاتم». بنابراین اسلام و ایمان، با اعتقاد به اصول سه گانه تحقق می پذیرد. ولی تشیع در گرو دو اصل دیگر است: خلافت را از آن على(ع) بداند؛ به عدل الهی معتقد گردد.

  برگزیده,اندیشه تقریب |

  آیا مسئله غدیر باعث انقسام و جدایی در امت اسلامی می شود؟

غدیر
  آیا مسئله غدیر باعث انقسام و جدایی در امت اسلامی می شود؟

  غدیر

  تلاش این بحث اینست که مرجعیت سیاسی اهل بیت را تاکید کنیم و اینکه بعد رسول اکرم اهل بیت از همه شایسته تر بودند برای اینکه این وظیفه را بر عهده بگیرند، هرچند گفتیم که این مرجعیت اساس امامت نیست و عقیده ای اعتقادی نیست که ایمان به آن بستگی داشته باشد.

  برگزیده,جریان شناسی,سیره اهل بیت(ع),وحدت در تاریخ |