در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  خاطراتی از شیفتگی مردم کشمیر نسبت به انقلاب اسلامی

منبر سنگین متفکر سنّی در دفاع از امام خمینی
  خاطراتی از شیفتگی مردم کشمیر نسبت به انقلاب اسلامی

  منبر سنگین متفکر سنّی در دفاع از امام خمینی

  می گفت بعد از اینکه آمریکا به ایران حمله کرد و هواپیماهایش در طبس به خاطر طوفان شن سقوط کردند و آمریکایی ها به جای گروگان هایشان، جنازه های نظامیان شان را برگرداندند، من یکباره متحول شدم. دیگر حسابی انقلابی شده بود. آدمی که شراب خور بود، حالا نماز شب خوان شده بود و مدافع سرسخت ...

  مهم,انقلاب جهانی |