در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
واسطه شدن آخوند شیعه برای استجاب دعای زوج سنّی!

واسطه شدن آخوند شیعه برای استجاب دعای زوج سنّی!

یک خانواده اهل سنت روز عاشورا مجلس عزاداری برای امام حسین «ع» گرفته بودند و ما را هم دعوت کرده بودند. خیلی ما را تحویل گرفتند. سفره پهن کردند و حسابی پذیرایی کردند. یک روحانی سید هم همراه من بود. بعد گفتند ما با آقاسید در اتاق کار خصوصی داریم!

برادری,برگزیده,خاطرات وحدت,سرویس نشریه |