در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نمونه هایی از اقدامات علمای شیعه در راستای تقریب و تفاهم مذهبی

مبارزه علمای شیعه با غلو و دشنام و تعصب
نمونه هایی از اقدامات علمای شیعه در راستای تقریب و تفاهم مذهبی

مبارزه علمای شیعه با غلو و دشنام و تعصب

یکی از اسباب و زمینه های اختلاف و ناسازگاری مذهبی، غلو و زیاده گویی در باب پیشوایان است؛ چنانکه قصور و نادیده انگاری فضایل و مناقب نیز یکی دیگر از اسباب نزاع و دشمنیست. عالمان شیعه در عصر غیبت به پیروی از پیشوایان خود از غالیان تبری جسته و آنها را لعن و طرد میکردند.

مهم,وحدت در تاریخ |

وحدت اسلامی و مقابله با تعصب مذهبی - بخش چهارم

تعصب مذهبی از عوامل تفرقه میان مسلمانان است
وحدت اسلامی و مقابله با تعصب مذهبی - بخش چهارم

تعصب مذهبی از عوامل تفرقه میان مسلمانان است

از عواملی که اتحاد مسلمانان را تبدیل به تفرقه کرد، تعصب مذهبی است. منظور از آن، این است که مردم، مذهبی را در عقاید، فکر و فقه انتخاب کنند و به شکل متعصبانه از آن پیروی کنند. و هر آنچه غیر از آن است را باطل بپندارند. و به همین دلیل است که مذاهب عقیدتی و فقهی وسیله ای برای تفرقه شدند

اندیشه تقریب,برگزیده |

وحدت اسلامی و مقابله با تعصب مذهبی - بخش دوم

پایه ها و نمادهای وحدت
وحدت اسلامی و مقابله با تعصب مذهبی - بخش دوم

پایه ها و نمادهای وحدت

عبادات اسلام نیز، همگی نمایانگر وحدت هستند و به آن فرا می خوانند. مثلا « نماز » که عمود دین است را بنگرید. مسلمانان، از حاکمان تا مردم و از اغنیا تا فقرا، و از رئیسان تا خدمت گزاران ، همگی در یک صف می ایستند و جبین بر خاک می سایند و ندای الله اکبر من کل کبیر را سر می دهند.

اندیشه تقریب,برادری,برگزیده |

وحدت اسلامی و مقابله با تعصب مذهبی - بخش اول

وحدت اسلامی در تاریخ
وحدت اسلامی و مقابله با تعصب مذهبی - بخش اول

وحدت اسلامی در تاریخ

وحدتی که اسلام بنیان نهاد، بر اساس ریشه های نژاد پرستانه نبود. اتحاد اسلامی بر پایه ی مسائل اقتصادی و جغرافیایی نبود. وحدت اسلامی بر اساس رقابت و مسابقه نبود. بلکه اسلام، وحدتی را پایه گذاری کرد که افراد با هم، همراه و هم دل و مهربان باشند. و در سایه ی آن، عدالت برقرار گردد. ...

برادری,برگزیده,جریان شناسی,وحدت در تاریخ |