در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  نمونه هایی از اقدامات علمای شیعه در راستای تقریب و تفاهم مذهبی

مبارزه علمای شیعه با غلو و دشنام و تعصب
  نمونه هایی از اقدامات علمای شیعه در راستای تقریب و تفاهم مذهبی

  مبارزه علمای شیعه با غلو و دشنام و تعصب

  یکی از اسباب و زمینه های اختلاف و ناسازگاری مذهبی، غلو و زیاده گویی در باب پیشوایان است؛ چنانکه قصور و نادیده انگاری فضایل و مناقب نیز یکی دیگر از اسباب نزاع و دشمنیست. عالمان شیعه در عصر غیبت به پیروی از پیشوایان خود از غالیان تبری جسته و آنها را لعن و طرد میکردند.

  مهم,وحدت در تاریخ |

  تعصب مذهبی از عوامل تفرقه میان مسلمانان است

وحدت اسلامی و مقابله با تعصب مذهبی - بخش چهارم
  تعصب مذهبی از عوامل تفرقه میان مسلمانان است

  وحدت اسلامی و مقابله با تعصب مذهبی - بخش چهارم

  از عواملی که اتحاد مسلمانان را تبدیل به تفرقه کرد، تعصب مذهبی است. منظور از آن، این است که مردم، مذهبی را در عقاید، فکر و فقه انتخاب کنند و به شکل متعصبانه از آن پیروی کنند. و هر آنچه غیر از آن است را باطل بپندارند. و به همین دلیل است که مذاهب عقیدتی و فقهی وسیله ای برای تفرقه شدند

  برادری,برگزیده,اندیشه تقریب |

  پایه ها و نمادهای وحدت

وحدت اسلامی و مقابله با تعصب مذهبی - بخش دوم
  پایه ها و نمادهای وحدت

  وحدت اسلامی و مقابله با تعصب مذهبی - بخش دوم

  عبادات اسلام نیز، همگی نمایانگر وحدت هستند و به آن فرا می خوانند. مثلا « نماز » که عمود دین است را بنگرید. مسلمانان، از حاکمان تا مردم و از اغنیا تا فقرا، و از رئیسان تا خدمت گزاران ، همگی در یک صف می ایستند و جبین بر خاک می سایند و ندای الله اکبر من کل کبیر را سر می دهند.

  برادری,برگزیده,اندیشه تقریب |

  وحدت اسلامی و مقابله با تعصب مذهبی - بخش اول

وحدت اسلامی در تاریخ
  وحدت اسلامی و مقابله با تعصب مذهبی - بخش اول

  وحدت اسلامی در تاریخ

  وحدتی که اسلام بنیان نهاد، بر اساس ریشه های نژاد پرستانه نبود. اتحاد اسلامی بر پایه ی مسائل اقتصادی و جغرافیایی نبود. وحدت اسلامی بر اساس رقابت و مسابقه نبود. بلکه اسلام، وحدتی را پایه گذاری کرد که افراد با هم، همراه و هم دل و مهربان باشند. و در سایه ی آن، عدالت برقرار گردد. ...

  برادری,برگزیده,جریان شناسی,وحدت در تاریخ |