در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  مستند «اسلام در برابر اسلام»،

 تبیین هشدار تاریخی امام خمینی(ره)+فیلم کامل
  مستند «اسلام در برابر اسلام»،

  تبیین هشدار تاریخی امام خمینی(ره)+فیلم کامل

  در مستند «اسلام در برابر اسلام» با تکیه بر دیدگاه های حضرت امام خمینی(ره) تفاوت های اسلام ناب و اسلام آمریکایی مورد بررسی موردی قرار گرفته و به تبیین رویکرد ایشان در جایگزینی دوگانه «اسلام ناب ـ اسلام آمریکایی» به جای دوگانه «شیعه ـ سنی» پرداخته می شود.

  برگزیده,پیشنهادها,الناس |