در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
جایگاه مشهد در تمدن نوین اسلامی،

 از شهر سکولار تا جهان شهر اسلامی
جایگاه مشهد در تمدن نوین اسلامی،

از شهر سکولار تا جهان شهر اسلامی

اگر ما به دنبال عرضۀ شهر مشهد به عنوان یک جهان شهر اسلامی به دنیا باشیم در این صورت این تنوع مذهبی موجود این شهر که قم فاقد آن است یک فرصت است نه تهدید. اسلام و فقاهت باید ظرفیت جهانی بودن و انسانی بودن خود را و کارآمدی مکتب و نظام خود را در جوامع و شهر های متکثر و چند مکتبی اثبات ...

برگزیده,روزنگار |

سخن بیشتر صغروی است:

 «غرب» را نفهمیدیم!
سخن بیشتر صغروی است:

«غرب» را نفهمیدیم!

اگر چه بحمدالله، پس از انقلاب، شمه ای از نگاه تمدّنی و تأثیر آن در منطقه، مسلمان ها و جهان مشاهده شده ولی عدم دقت به جریان های بین المللی و تأثیرگذاری انقلاب اسلامی بر آن ها و کم توجهی به نقش نظریه پردازی حوزه در این حیطه، موجب شده حوزه به این ظرفیت توجه نکرده و حرکت در مسیر تمدن ...

اندیشه تقریب,به قلم شما |

حوزه خود را برای پیوستن به تاریخ آماده کند!

حوزه خود را برای پیوستن به تاریخ آماده کند!

اگر حوزه به فکر تحول در این ساختار سنتی که دارد کارآیی خود را به کلی از دست می دهد نباشد، باید خود را برای به تاریخ پیوستن آماده کند.

اندیشه تقریب,به قلم شما |

باید متون فقهی متحول شود

باید متون فقهی متحول شود

کار تشکیلاتی در حوزه ضعیف است. از طرفی نیروهای کارآمد و مستعد شناسایی نمی شوند. لذا در بعضی زمینه ها دچار موازی کاری شده و بعضی مسائل به کلی رها می شود.

اندیشه تقریب,به قلم شما |

آقایان!

 ظرفیت عظیم مسلمانان را دریابید!
آقایان!

ظرفیت عظیم مسلمانان را دریابید!

انقلاب اسلامی ایران از همان بدو آغاز، بنا بر تاکیدات مکرر بنیانگذار آن، حضرت امام خمینی «ره» یک اقدام تاریخی برای احیاء «اسلام» بود. ایشان و رهبر معظم انقلاب پرهیز داشتند که چنانچه دشمن می خواست تقریری شیعی و مذهبی از این انقلاب ارائه بشود.

جریان شناسی,روزنگار,سرمقاله,شخصیت ها |