در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  حقوق مخالفان در سیره امام علی(ع)

امام علی(ع): این افراد(خوارج) کافر نیستند و بلکه قرائت متفاوتی از دین دارند
  حقوق مخالفان در سیره امام علی(ع)

  امام علی(ع): این افراد(خوارج) کافر نیستند و بلکه قرائت متفاوتی از دین دارند

  هر شهروندی حق دارد با سیاستهای دولت خود مخالفت کند و مخالف، حقوقی دارد که باید رعایت بشود، این مسائل کلیدی‌ترین واژه هایی است که علی(ع) دارد و به همین علت امام همچنان زنده است. تحمل مخالف یکی از ویژگی‌های شاخص امام علی(ع) به شمار می‌ آمد.

  برگزیده,سیره اهل بیت(ع) |